അമ്മുവിന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ [പ്രാർത്ഥന]

Posted by

അമ്മുവിന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ

Ammuvinte Daitykurippukal | Author : Prarthana


അമ്മു എന്ന് എല്ലാരും കൊഞ്ചിച്ച് വിളിക്കുന്നു എങ്കിലും യഥാര്‍ത്ഥ പേര്
അo ബുജാക്ഷി പിള്ളയെന്നാണ്

കൊച്ചുങ്ങളും മുതിര്‍ന്നവരും ഒക്കെ അമ്മു എന്ന് വിളിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് വര്‍ഷം 65 ആയി.. അപ്പോള്‍ പ്രായം ഊഹിച്ച് കാണുമല്ലോ..?

പോയ കന്നിയില്‍ 67 തികഞ്ഞു..

കാര്യം കൊടിച്ചി പക്ഷികളാ സ്വഭാവം ആണെങ്കിലും ജന്മമാസം മലയാള മാസത്തില്‍ പറയാന്‍ ഒരു ചമ്മലാ ഇപ്പഴും

‘ സെപ്റ്റംബര്‍ 14 ‘ എന്ന് പറയാനാ കൂടുതല്‍ ഇഷ്ടം…

തനിച്ച് കിടക്കുമ്പോള്‍ വിരല്‍ ഇട്ട് കൊണ്ട് വെറുതെ ആലോചിക്കും…,

‘ തന്തപ്പടിക്കും തള്ളയ്ക്കും ഒരു കരുതല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചമ്മി നടക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ..?’

‘ നോ ഷേവ് നവമ്പര്‍ .. ‘ പോലെ ‘ നോ ഫക്ക് ഡിസംബര്‍ ‘ എന്ന ഒരു ക്യാമ്പയില്‍ ‘ കൂടി ഉണ്ടായി രുന്നെങ്കില്‍….!’

എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിനും സ്വാര്‍ത്ഥതയ്ക്കും വെറുതെ ആലോചിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് എന്തിനാ…? കുണ്ണ കുലച്ച് കമ്പി ആവുന്നതിന് മുഹുര്‍ത്തമോ നേരോം കാലമോ ഉണ്ടോ..? കുണ്ണ പൊങ്ങി വെട്ടി വെട്ടി നിക്കുമ്പോ എവിടെങ്കിലും വിഷം ഇറക്കിയേ കഴിയൂ… അത് ന്യായമായും സ്വന്തം പൂറ്റിലാകുമ്പോള്‍ ചിലപ്പോള്‍ കന്നിയില്‍ ആയെന്ന് ഇരിക്കും…

അമ്മു ആളത്ര ശരി യൊന്നും അല്ല…( എന്ന് വച്ച് വെറുതെ വേണ്ടാതീനം ഒന്നും ആലോചിച്ച് കൂട്ടാന്‍ നിക്കണ്ട…. കഴപ്പി ഒക്കെ തന്നെ…. എന്ന് വച്ച് അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരി ആണെന്ന് കരുതുന്നത് മോശം…) പ്രായം 67 ആയെങ്കിലും അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള അമ്മു ആണെന്നാ ഇന്നും വിചാരം…!

Leave a Reply

Your email address will not be published.