അമ്മ എനിക്ക് ഭ്രമം [ദേവി]

Posted by

അമ്മ എനിക്ക് ഭ്രമം

Amma Enikku Bhraam | Author : Devi


നിഷിദ്ധ  സംഗമം      വിഭാഗത്തിൽ    പെടുന്ന     ഒരു      കഥയാണ്

താല്പര്യം   ഇല്ലാത്തോർ       ഒഴിഞ്ഞ്   നിൽക്കുക

ഇത്    ഒരു     കഥയ്ക്ക്    വേണ്ടി      മെനഞ്ഞ്     ഒണ്ടാക്കിയതല്ല. സിംഹ ഭാഗവും       യാഥാർത്ഥ്യം    തന്നെയാണ്… പിന്നെ     അത്യാവശ്യം     പൊടിപ്പും      തൊങ്ങലും     ചേർത്ത്    ഉണ്ടാക്കിയ    ഒരു      മസാല.

 

ഇനിയാണ്        കഥ…

 

ഞാൻ       ജിത്തു

നാട്ടുകാരും       വീട്ടുകാരും     ബന്ധുക്കളും        അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും         ഓമനിച്ചു      വിളിക്കുന്ന         പേരാണ്         ജിത്തു

എന്റെ       യഥാർത്ഥ    പേര്       ശ്രീജിത്ത്       എന്നാണ്… പിന്നെ     കൊഞ്ചിച്ച്       വിളിക്കാൻ      തന്നെയാ       താല്പര്യം     എങ്കിൽ    ജിത്തു     എന്ന്     തന്നെ    വിളിക്കാം.. എനിക്ക്         സന്തോഷം   തന്നെ

വയസ്സ്    20   ആയി   എനിക്ക്.. എന്നാൽ        ശാരീരിക      വളർച്ച      കൂട്ടതലാണ്.. ഒത്ത    ഒരു       ആണൊരുത്തൻ        എന്നാണ്     വിലയിരുത്തൽ.

‘ ഹൂം… കെട്ടിക്കാറായി       ചെക്കനെ…’

വാത്സല്യത്തോടെ         ചെള്ളയിൽ     നുള്ളി        അമ്മ      പറഞ്ഞു

പക്ഷേ       സ്വന്തം       അമ്മയാണ്     എന്ന്     മനസ്സിലാക്കാതെ       ലൂസായി        നിന്ന   ‘  കുട്ടൻ ‘ ഒന്ന്     മുരണ്ടതിൽ         കുറ്റബോധം       എനിക്ക്       അശേഷം      തോന്നാഞ്ഞത്         എന്താ?

വീണ്ടും    വീണ്ടും    അമ്മ     എന്നെ     തലോടാൻ       ഞാൻ     കൊതിച്ചു   തുടങ്ങി…

ഒമ്പതാം    ക്ലാസ്സിൽ      പഠിക്കുമ്പോൾ        കൂട്ടുകാരിൽ     ചിലർ       വാണമടി   

Leave a Reply

Your email address will not be published.