റിഫ്രഷ്മെന്റ് [MALLUBOY]

Posted by

റിഫ്രഷ്മെന്റ്

Refreshment | Author : MalluBoy

 

കോളേജിലെ റിഫ്രഷ്മെന്റ് ടൂറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ ആയിരുന്നു സംഭവ

വികാസങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത്… എന്റെ പേര് ആദി..പഠിത്തത്തിൽ വല്യ

ˇ

ശ്രദ്ധചെലുത്തിയില്ലെങ്കില്ലും നന്നായി പാടും.. അതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നിൽ ഒരു

മതിപ്പ്. ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മിസ്സ് ആയ രഞ്ജു മിസ്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ

ദേവത…

 

ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രിക്ട് ആണെങ്കിലും പുറമേ നല്ല കമ്പനി ആണ്.. നല്ല

ഐശ്വര്യമാണ് മിസ്സിനെ കാണാൻ.. അതിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരവും മിസ്സിന് ഇല്ലതാനും….മിസ്സിനെ

കാണാൻഏതാണ്ട് നടി ലിയോ ലിഷോണയെ പോലെയാണ് അതേ ശരീരപ്രകൃതി..’ ക്ലാസിലേക്ക് മിസ്

വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല നവ്യാനുഭൂതി സൃഷ്ടിക്കും…പുറമേക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും

കാണില്ലെങ്കിലും സാരിയിൽ കാണാൻ നല്ല ചന്ദമാണ്…

 

മുൻതൂക്കവും പിന്നഴകും വല്ലാതെ മത്തുപിടിപ്പിക്കും ചിലനേരങ്ങളിൽ.. നിരന്തര

പഠനത്തിന്റെ മൂഡ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾ ചേർന്നാണ് ടൂർ സെറ്റ്

ആക്കിയത്…അങ്ങനെ അധ്യാപകരും അതിൽ പങ്കാളികളായി..പാട്ടും ഡാൻസും എല്ലാമായി തകർത്തു

പൊളിച്ചു..രാത്രി ഭക്ഷണസമയത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞാൻ വേഗം ഇറങ്ങി

പുറത്ത്. കൂട്ടുകാർ കുറച്ച് മരുന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിരുന്നു സാക്ഷാൽ കഞ്ചാ…

നല്ലോണം വലിച്ച് കേറ്റി ബസിൽ പോയി ഇരുന്നു… എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വേഗം ബസിൽ

കയറി.. പാട്ട് ഇട്ടതും ഞാൻ കയറി കളിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാവരും വന്ന് കളിക്കാൻ

തുടങ്ങി…. രണ്ട് പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആകെ ഒരു തളർച്ച ഒന്നിരിക്കണം എന്ന്

Leave a Reply

Your email address will not be published.