ഫാമിലി ബാർബറും ലിപ് ലോക്കും 4 [മീശ] [Climax]

Posted by

ഫാമിലി ബാർബറും ലിപ് ലോക്കും 4

Family Barberum Lip Lockum 4 | Author : Meesha | Previous Part

 

 

ഓർക്കാപ്പുറത്ത്        വന്ന് പെട്ട     ചില     കാരണങ്ങൾ      മൂലം     ഈ   പാർട്ട്        പതിവിലും   വൈകിയാണ്     അയക്കാൻ     കഴിയുന്നത്

എന്റെ      പ്രിയ     വായനക്കാർ     പൊറുക്കും     എന്ന്     കരുതുന്നു

ˇ

കഥ     ഇതുവരെ..

മകന്റെ     മുടിവെട്ട്       ബാർബർ ഷാപ്പിൽ      നിന്നും      വീട്ടിലേക്ക്  പറിച്ചു നട്ടപ്പോൾ      കോളടിച്ചത്     മോളി ആയിരുന്നു

കക്ഷം       വടിക്കാൻ     ബാർബർ    ശശിയെ      വീട്ടിലേക്ക്    ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ        പൂർ വ ടി        ശശിയുടെ        കാര്യപരിപാടിയിൽ     ഉണ്ടായിരുന്നില്ല… കക്ഷം      വടിച്ച്  കഴിഞ്ഞപ്പോൾ      മോളി     അല്പം     പരുഷമായി        വാക്കുകൾ    ഉപയോഗിച്ച    ശേഷം        ശശി     മദാലസയായ      മോളിയുടെ      പൂറും    വടിക്കുന്നു…. പൂറിന്റെ      നില്പ് കണ്ട്        കുണ്ണ      വടി  പോലെ      നിന്നിട്ടും        മോളിയുടെ     നിർബന്ധവും        പ്രേരണയും     കൂടി      ആയപ്പോൾ       ശശി      പൂർ തീറ്റയിൽ         മുഴുകി.. എന്നാൽ      മോളിയെ        പോലും       അതിശയിപ്പിച്ച്        ശശി      കൂതി തുളയിലേക്ക്         നാവ്      കൂർപ്പിച്ചപ്പോൾ            മോളിക്ക്    വല്ലാത്ത     ഒരു     ഇഷ്ടം     തോന്നുന്നു

അച്ചായൻ       ഇണ ചേരുമ്പോൾ  തെറി പറയുന്നത്      കൂടുതൽ   ഭംഗിയായി       മോളി   തുടരുന്നു… ശശിയെ        കൂടി      പ്രേരിപ്പിച്ച്      ഒരു    പുതിയ     മാനം      കൈവരിക്കുന്നു…

നാട്ട് കാർക്ക്      ക്ഷൗരം     ചെയ്തു     മിനുക്കി കൊടുക്കുന്ന   ശശി യുടെ      രഹസ്യ ഭാഗം     മൈര് മൂടി      കിടക്കുന്നതിൽ     മോളി   കളിയാക്കുന്നു …..

 

ഇനി    വായിക്കുക…

‘ എടാ…. മൈരേ… എനിക്ക്    ഒരു     ആഗ്രഹം…’

കുണ്ണയിൽ       പിടിച്ച്    തൊലിച്ച്      മോളി      ചിണുങ്ങി…

‘ എന്താ… പൂറി…?’

ശശി    ഒപ്പത്തിന്       നിന്നു..

‘ ഇയാൾ     ആണിനും    പെണ്ണിനും     ഒരുപോലെ      ചെരക്കുന്നേ…? മൈരനെ        ഞാനൊന്ന്      വടിച്ചാലോ…?’

‘ ഇന്ന്       രാവിലെയും      ഞാൻ    വടിച്ചതാണല്ലോ…?’

താടി      തടവി     ശശി   ചോദിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published.