റോമയുടെ ആദ്യരാത്രി [രമണൻ]

Posted by

റോമയുടെ ആദ്യരാത്രി

Romayude Aadyaraathri | Author : Ramanan

 

ആദ്യരാത്രി         കഴിഞ്ഞ്      ജൂലി          ഉണർന്നത്      താമസിച്ചായിരുന്നു

ഒരു    വിധത്തിലാ        ടോമിയുടെ     കൈയിൽ     നിന്നും         രക്ഷപ്പെടാൻ         കഴിഞ്ഞത്

‘ ലോകം       അവസാനിക്കുന്ന      പോലുള്ള         ആക്രാന്തമാ        ഇച്ചായന്  ‘

ജൂലി        ഊറിച്ചിരിച്ചു

‘ ഒരു        സെക്കന്റ്         ഉറക്കിയതല്ല,    …..കള്ളൻ..!   എന്തൊക്കെയാ         കാട്ടിക്കൂട്ടിയത്…?    ഭോഗിക്കുന്ന      കാര്യത്തിൽ           ഒരു     മന്നൻ      തന്നാ..  ഹോ… ഓർക്കുമ്പോൾ        തന്നെ        തരിച്ച്      കേറുവാ…   എവിടുന്നാണാവോ… കള്ളൻ       ഇത്   പഠിച്ച്      വച്ചത്…?’

രൂപ്തികരമായി          തന്നെ       ഇണ ചേർന്ന്      സ്വർഗ്ഗം       കാണിച്ചതിൽ         വല്ലാത്ത    സന്തോഷവും        അഭിമാനവും      തോന്നി       ജൂലിക്ക്…

ജൂലിക്ക്         അങ്ങനെ      തോന്നാൻ        കാരണം     വേണ്ടുവോളം          ഉണ്ടായിരുന്നു…!

കോളേജിൽ        ബെസ്റ്റ്      ഫ്രണ്ട്      പാർവതി     ആയിരുന്നു…   സൗന്ദര്യ     ദേവത       ഒന്നും    അല്ലെങ്കിലും       വല്ലാത്ത      ഒരു      ആകർഷകത…. ഒരു          സെക്സ്        അപ്പീൽ     പാറു     എന്ന്        ഓമനിച്ച്     എല്ലാരും      വിളിക്കുന്ന       പാർവതിക്ക്          ഉണ്ടായിരുന്നു… ഹണി      റോസ്     എന്നാണ്      കൂട്ടുകാരികളുടെ          ഇടയിൽ       അറിയപ്പെട്ടത്   ,   അവളെ…. കാരണം      എല്ലാർക്കും        അറിയാം..   അവളുടെ         ഒടുക്കത്തെ          ചന്തി     തന്നെ

കൂടെ        പഠിക്കുന്ന     ഫ്രഞ്ച്     താടിക്കാരൻ         അജിത്ത്      ഒരിക്കൽ          കളിയാക്കി        പറഞ്ഞത്         ഇന്നും       ഓർക്കുന്നു..

‘ പാറു          കൈയില്ലാത്ത       കസേര     നോക്കിയാ      ഇരിക്കുന്നത്…. അല്ലെങ്കിൽ        കസേര         കൂടെ         പോരും…’

അന്നത്      വലിയ      പുകിൽ     ഉണ്ടാക്കിയതാ….. മറ്റുള്ളോരുടെ      മുന്നിൽ        നാണം     കെട്ടു      എന്ന്   കരഞ്ഞു      നിലവിളിച്ചപ്പോൾ      ജൂലിയും        കൂട്ടരും       ഇടപെട്ട്       സോറി        പറയിപ്പിച്ചതാ        അജിത്തിനെക്കൊണ്ട്…

അജിത്ത്       പറഞ്ഞപ്പോൾ      അതിന്        വേറൊരു       ചുവ     വന്നതൊഴിച്ചാൽ         പറഞ്ഞത്     നൂറ്റൊന്ന്        ശതമാനം       ശരിയാണ്     എന്ന്       ജൂലി   ഉൾപ്പെടെ        തമ്മിൽ      തമ്മിൽ     പറയാറുണ്ട്         എന്നത്      മറ്റൊരു     വസ്തുത…

റോയൽ        ചന്തികളാണ്     പാറുവിന്         എന്ന്       വച്ച്     മുലയുടെ         കാര്യത്തിൽ       ദാരിദ്ര്യം        ആണെന്ന്      കരുതുകയൊന്നും      വേണ്ട…. ശ്വേതാ    മേനോന്റെ        44    ഇഞ്ചില്ലെങ്കിലും        കാവ്യയുടെ    38   ഇഞ്ച്       പാറുവിനും      ഉണ്ടായിരുന്നു…    ഹൈലൈറ്റ്       ക്ലാസ്സിക്       ചന്തിയാണ്      എന്ന്      മാത്രം..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.