സുഖം വരുന്ന വഴി 3 [വൈഷ്ണവി]

Posted by

സുഖം വരുന്ന വഴി 3

Sukham Varunna Vazhi Part 3 | Author : Vaishnavi | Previous Part

 

നിങ്ങളുടെ        അനിയത്തീടെ     കഥ       ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന്     അറിഞ്ഞതിൽ       സന്തോഷം

സൂപ്പർ      കമ്പി    കഥകളുമായി      നിങ്ങളുടെ        മുന്നിൽ    വരാൻ       എനിക്കിത്       കരുത്ത്     പകരുന്നു…….

കഥ      ഇതുവരെ..

അച്ഛന്റെ          ഒഴിവിൽ       ഇട്ടിച്ചൻ        മൊതലാളി       അമ്മയ്ക്ക്         ഭർത്താവായി     വന്ന     ദിവസം

യാതൊരു        കൂസലും      ഇല്ലാതെ        ഞാൻ        കാൺകെ    ഇട്ടിച്ചൻ         മൊതലാളി       അമ്മയുടെ        ഇടുപ്പിൽ        ചേർത്ത്    പിടിച്ച്       ബെഡ് റൂമിൽ    പോകുന്നു…

അച്ഛനെ       പോലെ       അല്ലെങ്കിൽ    തന്നെ        പണിയാൻ    വന്ന        ഇട്ടിച്ചെ നെ     പോലെ     ഒത്ത     മറ്റൊരു        പുരുഷനായി    മാത്രമേ        അമ്മ      എന്നെ      ഇപ്പോൾ       കാണുന്നുള്ളൂ….

ഭോഗ പ്പുരയിലെ          കൊച്ചു കിന്നാരങ്ങൾക്ക്        കാതോർത്ത്     കമ്പിത   ഗാത്രനായി       വികാര   തേരേറി         ഞാൻ       കൊതി കൊണ്ടിരുന്നു…

കിന്നാരങൾക്ക്        അറുതിയായി…..

ഇപ്പോൾ        മുക്കലും     മൂളലും    സീൽക്കാരവും        മാത്രമായി…

 

ഇനി      വായിക്കാം

കിടപ്പറയിൽ         കഴപ്പണയാത്ത     അമ്മ പ്പൂറിയും         ഷഷ്ഠി പൂർത്തിക്ക്          കാതോർക്കുന്ന       അരയടി വീരൻ        ഇട്ടിച്ചനും      തമ്മിലുള്ള          രതിമേളം     ഇപ്പോൾ     എനിക്ക്         ഊഹിക്കാനായി      വിട്ടിരിക്കയാണ്…

ചെറിയ      ഇടവേള      പിന്നിട്ട്    വീണ്ടും      അവർ      കിന്നരിക്കാൻ   തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്

‘ ഇതീ       പാലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ…    കരക്കാരെ       ആകെ      നിർത്താമായിരുന്നു…’

അമ്മയുടെ       ഇടതിങ്ങിയ    മൊലയിലാണ്         ഇട്ടിച്ചന്റെ      പെരുമാറ്റം       എന്നെനിക്ക്     മനസ്സിലായി

പണ്ട്      അച്ഛനേയും       പിന്നീട്    ഇട്ടിച്ചനേയും        തന്നെയും       കറക്കി        വീഴ്ത്തിയതിൽ       അമ്മയുടെ        കൊങ്ക ദ്വയത്തിന്    ഉള്ള        പങ്ക്     ചെറുതല്ല…

‘ മൈരേ…. ചെക്കൻ       പെണ്ണ്     കെട്ടാറായി… ഇനീം        പാല്    വേണം       പോലും… കോപ്പ്…’

വാസ്തവത്തിൽ       അമ്മേടെ    വായിൽ      നിന്നും      പുളിച്ച     തെറി     കേൾക്കാൻ       ഇട്ടിച്ചന്      വല്യ    കൊതി      തന്നെയാ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.