ആന്റിയോടുള്ള പ്രണയം [Gopu]

Posted by

ആന്റിയോടുള്ള പ്രണയം

Auntiyodulla Pranayam | Author : Gopu

 

ആന്റിയോട് തോന്നിയ പ്രണയം

ഹായ് ഇതെന്റെ അധ്യ കഥയാണ് എന്തേലും തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കന്നി എഴുത്ത് കാരന്റെ പിഴവുകള്ളായി കാണാണേ .

ˇ

എന്റെ ശെരിക്കും ഉള്ള പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതെന്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു കഥയാണ് അതിൽ ഇച്ചിരി ഭാവനകളും ചേർക്കുന്നു .

എന്റെ ഒരു ആന്റിനെ ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായി കളിക്കുന്നത് ഞാനും ആന്റിയും തമ്മിലുള്ള കഥയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നേ പറ്റി പറയാം .

എന്റെ പേര് ഗോപു ഞാൻ ഇപ്പൊൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വേർ കമ്പനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു കാണാൻ വല്യാ തരകേട് ഇല്ല ചെറുപ്പം മുതലേ കളിക്കനും ഒക്കെ പോകുമായിരുന്നു അത്‌കാരണം എന്റെ ബോഡി നല്ല ഫിറ്റ് ആയിരുന്നു . ഞാൻ ആദ്യം തുണ്ട് കാണുന്നത് എന്റെ ഒരു കസ്സിൻ ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആണ് ആന് എനിക്ക് ആ കാഴ്ച വളരെ അല്ല്‌ബുതമയി തോന്നി കാരണം വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു .
പിന്നീട് ഞാൻ കാണുന്ന ഓരോ കഴ്‌ച്ചായിലും എന്നിക്ക്‌ തരിപ്പ് തോന്നി തുടങ്ങി . അയൽവക്കത്തെ ചേച്ചി മുറ്റം അടികുമ്പോഴും കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് പത്രം കഴുകുംബോഴും ഞാൻ അവരുടെ മുല വെട്ട്‌ സ്രെദ്ധികാൻ തുടങ്ങി .പിന്നീട് ഞാൻ വീഡിയോഇൽ കണ്ടപോലെ വാണം അടിച്ചു നോക്കി ഇതുവരെ ആനുഭവികത്ത ഒരു സുഖം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു . പിന്നീട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒക്കെ ഇതിനെ പറ്റി ചർച്ച നടത്തി . അപ്പോളാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇൗ കാരിയം അവസാനം അറിയുന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്നു ഞാനെന്ന് . പിന്നീട് ഞങ്ങൽ കമ്പി പുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ ഉള്ള ചിത്രങ്ങളും കഥകളും എന്റെ ശിരസ്സിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു .

ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം സ്കൂൾ മാറി വന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ജാഫർ അവന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അടുത്തു . ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിലും അവൻ എന്റെ വിട്ടും സ്ഥിരം വരവും പോക്കും തുടങ്ങി . ഞങൾ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് തുണ്ട് കണ്ണൻ തുടങ്ങി അവന്റെ

Leave a Reply

Your email address will not be published.