അമ്മയും ഹിന്ദിമാഷും പിന്നെ ഞാനും [സ്വർഗ്ഗീയപറവ]

Posted by

അമ്മയും ഹിന്ദിമാഷും പിന്നെ ഞാനും

Ammayum Hindhimashum Pinne Njaanum | Author : Swageeya Parava

നിഷിദ്ധസംഗമമോ ഏതാണ്ട് ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നൊരു കഥയാണ്, താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വായിക്കാതെ ഇരിക്കുക…..
സ്വർഗ്ഗീയപറവ….

നെടുമ്പാശേരി എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തു…. ദൈവമേ ഒരു പരിജയം ഇല്ലാത്ത നാടാണല്ലോ എന്താ ഏതാ ഒന്നുമറിയില്ല…. ആകെ ഉള്ളൊരു ആശ്വാസം സിനിമക്കാരുടെ നാടാണ് എന്നുള്ളതാ….. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്വയം മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ്…..
ഹായ് എന്റെ പേര് അനാമിക, അനു എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നെ….. എന്തു ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു സിനിമാനടി ആകണം എന്ന ഒരൊറ്റ

Leave a Reply

Your email address will not be published.