ഗീതുവാണ് ഭാര്യ [Sindu]

Posted by

ഗീതുവാണ് ഭാര്യ

Geethu Bharya | Author : Sidhu

 

ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജോലിചെയ്യുന്നത് * * * ആയതിനാൽ എല്ലാ ദിവസവും പോയി വന്നിരുന്നത് ട്രെയിനിലായിരുന്നു സീസൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് കൊണ്ട് പണവും ലാഭം അതായിരുന്നു രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അവളെ നേരെ ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ് ലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ് കയറും ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ് സൂചികുത്താൻ ഇടമില്ലാത്ത അത്രയും തിരക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ് എന്നും ഞാൻ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ് കയറുന്നത്.

 

രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും അവൾ ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ് ലും ഞാൻ ജനറൽ ഓഫീസിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രണ്ടുപേർക്കും സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി എന്നതിനാൽ തന്നെ വലിയ ശമ്പളം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ * * * ഭാഗത്ത് ഒരു വാടക വീട് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് അല്പം ക്ലേശകരമായിരുന്നു.

 

വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ആയിരുന്നു അവസ്ഥ കൂടുതൽ കഠിനം പണികഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഹിന്ദിക്കാരുടെ വൻ തിരക്കായിരുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്കളിൽ ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ജനക്കൂട്ടത്തിനു നടുവിൽ അവൾ പെട്ടു പോകുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല എനിക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ പേടി എന്ന് പറയാമല്ലോ.ഇനി ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം.

 

എന്നെ കാണാൻ ദിലീപിനെ പോലെ ഇല്ലെങ്കിലും അവളെ കാണാൻ കാവ്യയെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു വിടർന്ന കണ്ണുകളും തുടുത്ത ചുണ്ടുകളും ആവശ്യത്തിന് തടിയുള്ള ഒരു കടഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ ഷേപ്പുള്ള ശരീരവും ആയിരുന്നു.കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന സ്തനങ്ങളുടെ ഭംഗിയും .. വിസ്താരമുള്ള നിതംബ ഭാരവും തന്നെയായിരുന്നു അവളുടെ ആകർഷണീയത ഏതൊരു

Leave a Reply

Your email address will not be published.