ആന്റിയിൽ നിന്ന് തുടക്കം 13 [Trollan]

Posted by

ആന്റിയിൽ നിന്ന് തുടക്കം 13

Auntiyil Ninnu Thudakkam Part 13 | Author : Trollan

Previous Parts ]

 

കൂടി എന്നെ ഹാളിലേക്കു വിളിച്ചു എന്തൊ സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടെന്ന്.

ഞാൻ ചേന്നു അങ്ങോട്ട്.

ˇ

ആന്റി തന്നെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു.

“എടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നീ സഹകരിക്കണം ”

 

ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ എല്ലാവരെയും നോക്കി.

“ഉം ”

“നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം ”

 

“അതിനു എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആന്റി ”

 

“അല്ലാതെ എങ്ങനെ ആടാ.

നിനക്ക് ഒരു പെൺകൊച്ചു ആണ്.

നോക്കാൻ ഒക്കെ നിനക്ക് പറ്റുമോ.

അതും അല്ലാ ആ കൊച്ചും ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ”

എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടില്ല.അതും അല്ലാ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നോക്കാൻ എനിക്ക് അത്രേ അറിയില്ലായിരുന്നു. അവസാനം ഞാൻ വഴങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ആരെ എന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യത്തിന് കാത് നിക്കാതെ ആന്റി തന്നെ അതിന് ഉത്തരം തന്നു.

അതുകേട്ടു ഞാനും ഒന്നും ഞെട്ടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.