കൂട്ടുകാരന്റെ ഹാൻഡ് ജോബും അമ്മായിയുടെ ഭരണവും 2 [വനമകൻ]

Posted by

കൂട്ടുകാരന്റെ ഹാൻഡ് ജോബും അമ്മായിയുടെ ഭരണവും 2

Koottukaarante Hand Jobum Ammayiyude bharanavum 2 | Author : Vanamakan

[ Previous Part ]

 

ഹലോ ഗയ്സ്, കൂട്ടുകാരന്റെ ഹാൻഡ് ജോബും അമ്മായിയുടെ ഭരണവും എന്നതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ആണ് ഇത്.

നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് – ഞാൻ എന്ന സിജിത്ത്, 19 വയസ്, മീഡിയം വണ്ണം, വെളുത്ത – തരി പോലും ദേഹത്ത് രോമമില്ലാത്ത ഞാൻ – ഏകദേശം 45 വയസിനടുത്തു പ്രായം വരുന്ന ഓമന എന്ന് പറയുന്ന അമ്മായിയുടെ കുറച്ചു ഡോമിനേഷനും പരിപാടികൾക്കും വഴങ്ങി കൊടുക്കാൻ നിര്ബന്ധിതൻ ആയത് വരെ ആണ് കഥ എത്തി നിൽക്കുന്നത്.

ഇനി ഓമനയെ പറ്റി പറയാം – സീരിയൽ ആക്ട്റെസ്സ് മഞ്ജു പത്രോസ്ന്റെ ഏറെക്കുറെ ശരീര ഘടന വരുന്ന, ഇച്ചിരിക്കൂടെ നിറം ഉള്ള ഒരു അസ്സൽ അമ്മായി ആണ്. എന്നെക്കൊണ്ട് പൂറും കൂത്തിയും നക്കിച്ചതും മുല ചപ്പിച്ചതും ഒഴിച്ചാൽ, ആ പിന്നെ എനിക്ക് ഊമ്പി തന്നതും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സെക്സ് ആയി ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല.

ലാസ്റ്റ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ അന്ന് ആന്റി എന്നോട് പിന്നത്തെതിന്റെ പിന്നത്തെ ഡേ വരാൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് ക്ലാസ്സ്‌, പതിവ് പോലെ കട്ട്‌ ചെയ്തു, ആന്റിയുടെ വീടിന്റെ, മുകളിലെ നിലയിലേക്ക് ചെന്നു.

ആന്റി ഞാൻ വരുന്നതും നോക്കി മുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിരുന്നു. എന്ത് ഡോമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും പെണ്ണും സെക്സും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾ ആരായാലും, പ്രത്യേകിച്ച് പൊട്ടി തെറിക്കുന്ന 19-20 വയസിൽ, എക്സൈറ്റെഡ് ആവുമല്ലോ. അങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം എക്സൈറ്റെഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ.

– ആന്റി ആണെങ്കിൽ അന്നും സെറ്റും മുണ്ടും ഉടുത്തു ആണ് നിന്നിരുന്നത്. എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുൻപത്തെ മധുരമുള്ള ഓർമ്മകൾ തേട്ടി തേട്ടി വന്നു.

എന്നോട് ആന്റി “അകത്തേക്ക് വായോ…”എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കി.

“കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയ്യ് കുറച്ചു അധികം സുഖിച്ചത് അല്ലേ? അതോണ്ട് ഇന്ന് ബാക്കി ഉള്ളവർ സുഖിക്കട്ടെ…”എന്ന് ആന്റി പറഞ്ഞു.

ആദ്യം എനിക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ അകത്തു ലിവിങ് റൂമിൽ 3 ചേട്ടൻമാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഓമന ആന്റി പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഊഹിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.