അമ്മടെ വെടിപ്പുര 4 [Kaman]

Posted by

അമ്മടെ വെടിപ്പുര 4

Ammede Vedippura Part 4 | Author : Kaman

[ Previous Part ]

 

കഥയിൽ ഫെറ്റിഷ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആണ്.

രാത്രിയിലെ കളിയുടെ ഷീണത്തിൽ എല്ലാവരും ഹാളിൽ ആണ് കിടന്നത്.

ˇ

രാവിലെ ഒരു 6 മണി ആയപ്പോൾ അമ്മ എണിറ്റു പിറന്ന പടി റൂമിൽ പോയി ഒരു നെറ്റി എടുത്തു ഇടു. എല്ലാവരെയും വന്നു വിളിച്ചു.

അമ്മ -സുനിതെ എണീറ്റെ ഇന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ഒള്ളത്.

സുനിത – നീ എപ്പഴാ പുറി പോയി നെറ്റി എടുത്തു ഇടത്.

അമ്മ -ഇപ്പം.

ബാബു -എന്തുവാ രണ്ട് പുറികളും കൂടി ഒരു ചർച്ച.

അമ്മ – എണീക്കാൻ പറജേത.

സുജാത – പോയി റെഡി ആകാൻ നോക്.

അമ്മയും ചേച്ചിയും ബാത്റൂമിലോഡ് പോയി. ഞാനും പോയി. അപ്പോൾ അങ്കിൾ അങ്ങോട്ടു വന്ന്.

അങ്കിൾ -എന്താടാ തുർണോ

ഞാൻ – തൂറാൻ മുട്ടുന്നു.

(വീടിന്റെ പുറകിൽ ആണ് കക്കൂസ്. കുളുമുറിയും അതിന് അകത്ത ആണ്. ഒരു കക്കൂസ് സെ ഒള്ളു. )

ചേച്ചി -ഡാ മയിരേ അടുത്ത ഞാൻ കേറും.

അങ്കിൾ -എന്റെ ചെറുക്കൻ തുറിട്ട് നീ തുറിയ മതി.

ചേച്ചി – ഇവന്റെ തള്ളേടെ കൊതത്തിൽ ഇത്രേം മലവോ

അങ്കിൾ -ആനകുണ്ടി അല്ലെ.

ചേച്ചി -അച്ഛാ ഡോർ ഒന്ന് തുറന്ന നോകിയെ.

അങ്കിൾ ഡോർ തുറന്നു അമ്മ കുത്തി ഇരുന്നു തുറന്നു. അമ്മ ഞങ്ങളെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ട് രണ്ട് വളി വിട്ടു.

ചേച്ചി -ഡി പുറി എനിക്ക് തുറണം.

അമ്മ -കുറച്ചു ടൈം എടുക്കും.

ചേച്ചി കക്കൂസിൽ കേറി അമ്മയെ പിടിച്ചു എണീപ്പിച്ച പുറത്ത് കൊണ്ട് വന്നു ചന്തിയിൽ മുഴുവൻ തീട്ടം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.