എന്തായിരുന്നു, ഇന്നലെ രാത്രീല്…? [ശാന്തൻ]

Posted by

എന്തായിരുന്നു, ഇന്നലെ രാത്രീല്…?

Enthayirunnu Ennale Raathrilu | Author : Shanthan

 

ഈ             കഥ           പൂർണ്ണമായും           നിഷിദ്ധ സംഗമം         വിഭാഗത്തിൽ           പെടുമോ         എന്ന്         ചോദിച്ചാൽ           ഇല്ല       എന്ന്           പറയേണ്ടി     വരും

എന്നാൽ         നിഷിദ്ധ        സംഗമം          അല്ലെ          എന്ന്        ചോദിച്ചാൽ           അതെ…

ˇ

അതോണ്ട്             അത്തരം          കഥകൾ           ഇഷ്ടം           അല്ലെങ്കിൽ            വണ്ടി        വിട്ടോണം…

എന്റെ           കന്നി             സംരഭം      ആണ്…

തെറ്റ്           കുറ്റങ്ങൾ           ചൂണ്ടിക്കാട്ടി           എന്നെ           ഒരു       വഴിക്കാക്കണംന്ന്             ഒരു         . ആഗ്രഹം            ഉണ്ട്

എന്ന       പിന്നെ…..

ഇനി         കഥയിലേക്ക്….

 

ഹൈറേഞ്ചിലെ             പ്രമുഖനായ             പ്ലാന്റർ      വർഗീസ്          പ്ലാന്തോട്ടത്തിന്റെ       ഏക          മകനാണ്         ഈപ്പൻ      വർഗീസ്

മിന്ന്         കെ ട്ടിക്കാൻ         ഏറെ          നാളായി         ഉള്ള        വീട്ടുകാരുടെ              നിർബന്ധം          ഒന്നും             ഈപ്പനെ        ഏശിയിട്ടേയില്ല..

അല്ല,   അതിനുള്ള           പ്രായം        ആവുന്നതേ        ഉള്ളൂ

( പഴഞ്ചൻ         പേരായത്         കൊണ്ട്           തോന്നുന്നതാ..    കണ്ടാൽ              അറിയാം)

ഈപ്പന്        27      തികഞ്ഞിട്ടില്ല’ പ്രായം

ഇതിനകം         ഒരു     ബിടെക്       ബിരുദവും     പോരാഞ്ഞ്     MBA യും

വിവാഹം           സംബന്ധിച്ച്        വ്യക്തമായ         ചില      കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്    ,     ഈപ്പന്

അതനുസരിച്ച്            പെണ്ണിനെ         പറ്റി          ചില        സങ്കല്പങ്ങളും…

അങ്ങനെ           ഒരു        പെണ്ണിനെ       കണ്ടെത്താനായില്ല…

Leave a Reply

Your email address will not be published.