കടി + കഴ = കാട്ടൂക്ക് [കൊമ്പൻ]

Posted by

കടി + കഴ = കാട്ടൂക്ക്

Kadi + Kazha = Kaattookku | Authors : Komban

 

വായനക്കാരെ
ഫ്ലോക്കി & കൊമ്പൻ
തീയറ്റേഴ്സ് അഭിമാനപുരസ്സരം കാഴചവെക്കുന്ന 119 മത് നാടകം
കടി + കഴ = കാട്ടൂക്ക്
താരചേച്ചിക്കും കാട്ടൂക്കിനും ലൈക്കടിച്ചു കമന്റിടച്ച എല്ലാവര്ക്കും എന്റെ നന്ദി . (നേരത്തെ കമന്റടിക്കാതെ കുലുക്കി തളർന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്)
കൊമ്പൻ !

ഒരു കൈ കുണ്ണയിലോ/പൂറിലോ ആണെങ്കിൽ, മറ്റേ കൈ മൊബൈലിലും ആണെങ്കിൽ
Yes,You are Damn right. you are in the right place.!!

 

“ആഹ് ആഹ് ആഹ്ഹ

യു ഫക്കിങ് ബസ്റ്റാർഡ് ബ്രേക്ക് മൈ പുസ്സി ആഹ്….ആ…ആഹ്”

അലസാന്ദ്രയുടെ പൂറിന്റെ ഉൾതൊലിയിൽ ഉരഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്തൻ അങ്ങേരുടെ ഊക്കു മുഴുവനും… കാണിക്കുമ്പോ. അവൾ പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു അവളുടെ കൊഴുപ്പ് മുഴുവനും തന്റെ അമ്മാവന്റെ കുണ്ണയിൽ ഒഴുക്കി കൊണ്ടിരുന്നു. അവളുടെ നൂലുപോലെയുള്ള പാലാട പലവുരി മാത്തന്റെ കുണ്ണയിൽ നാഗങ്ങളെ പോലെ ചുറ്റിപിടിച്ചിരുന്നു. കാളിയമർദ്ദനം പോലെ അവളുടെ പൂറിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മാത്തൻ ഒരു ദയയുമില്ലാതെ കയറിയറിങ്ങി കൊണ്ടിരുന്നു. അലസാന്ദ്രയ്ക്കും അതുതന്നെയാണ് വേണ്ടതും, അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊലമാസ് കുണ്ണ അവളുടെ കടി തീരുവോളം അങ്ങനെ ഊക്കി കൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ വാപൊളിച്ചു നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടു മാത്തന്റെ ആവേശം പതിന്മടങ്ങു വർധിപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.