അമ്മയുടെ ആമ്പൽപ്പൂവും ശാന്തിക്കാരനും 2 [Kambi Mahan]

Posted by

 

അമ്മയുടെ ആമ്പൽപ്പൂവും ശാന്തിക്കാരനും -ഭാഗം 2

Ammayude Ambalpoovum Shanthikkaranum Part 2 | Author : Kambi Mahan

[ Previous Part ]

 

 

 

 

 

രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക് ശേഷം

ക്ഷേത്രത്തിൽ

തൊഴുതു കഴിഞ്ഞിട്ട്

ലക്ഷ്മിയമ്മ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിയോട്  ചോദിച്ചു

ഇനി എന്നാണ് ആമ്പൽ പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്……..

ഇനി നാളെ പോകുള്ളൂ………

ആണോ………

എന്താ…….

ഞാനും വരം…….

ആമ്പൽ കുളം കാണാലോ എനിക്ക്………..

പിന്നെ  എനിക്കും കുറച്ച ആമ്പൽ പൊട്ടിക്കണം…..

വന്നോളു…….

എപ്പോളാ പോകുന്നെ……

ഉച്ച പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ടു പോകാറ്…….

ആണോ………….

ആ……

പിറ്റേന്ന്………..

ഉച്ച പൂജക്ക് ശേഷം അവർ രണ്ടു പേരും

ആമ്പൽ പൊട്ടിക്കാൻ പോയി

ഓരോ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടു അവര് പോയത്

Leave a Reply

Your email address will not be published.