അമ്മയുടെ പുതു വത്സര സമ്മാനം 2 [Reloaded] [കമ്പി മഹാൻ]

Posted by

 

Ammayude PuthuValsara Sammanam Part 2 | Author : Kambi Mahan

[ Previous Part ]

 

കമ്പി പൂത്തിരിയിൽ പ്രസിദ്ധികരിച്ചത് ആണ്  ഈ കഥ.

Font ചെറുതാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി .

 

ഏതു കഥയും  നല്ല ഫീലോടെ വായിച്ചാല്  നമുക്ക് ഒരു സുഖം ഉള്ളു

ഈ കഥയും നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായി ഫീലോടെ വായിക്കുക,

ഒപ്പം കഥ സന്ദർഭത്തിനു    യോജിച്ച ചിത്രങ്ങളും ആസ്വദിക്കുക

ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം കഥ ആസ്വദിക്കുക……..

എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാം,…………

നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാം…………….

കുറ്റപെടുത്താം……………

നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആണ് എന്റെ ശക്തി ………….

എഴുതാൻ ഉള്ള എന്റെ പ്രേരണ ………….

സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പി മഹാൻ…………….

******************************

ഉടൻ വരുന്നു ………

ഉമ്മയുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ

 

**************************************

രാവിലെ തറവാട്ടിലേക്ക്    അവരുടെ  ഇന്നോവ  ചെങ്കൽ വിരിച്ച  നാട്ടു പാതയിലൂടെ  പയ്യെ  പോകുന്നു

നന്ദുവും ശ്രീദേവിയും തറവാട്ടിലേക്ക്

Leave a Reply

Your email address will not be published.