ആന്റി 7 [®൦¥]

Posted by

ആന്റി 7

Aunty Part 7 | Author : Roy | Previous Part

ഞാൻ രാവിലെ ഞെട്ടി ഉണർന്നത് ആന്റിയുടെ അലർച്ച കേട്ടിട്ട് ആയിരുന്നു.

ഞാൻ ശബ്ദം കേട്ട് ഞെട്ടിയുണർന്നു നോക്കുമ്പോൾ.

ബ്ലാന്കെറ്റും ചുറ്റി എന്നെ നോക്കി അലറുന്ന ആന്റിയെ ആയിരുന്നു കണ്ടത്.

ഞാൻ പൂർണ നഗ്നനായി തന്നെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.

,, എന്താ ആന്റി എന്താ പ്രശ്നം

,, എന്താ പ്രശ്നം എന്നോ നീ എന്നെ എന്താ ചെയ്തത്.

,, ഞാൻ ചെയ്യാനോ ആന്റി അല്ലെ

,, ചെഹ് നീ ഇത്ര വൃത്തികേട്ടവൻ ആയിരുന്നോ ഇറങ്ങി പോടാ എന്റെ റൂമിൽ നിന്നും.

,, ആന്റി ഞാൻ അല്ല ആന്റി ആണ് .

,, നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഭർത്താവ് മരിച്ചു എന്നു കരുതി അമ്മയെ പോലെ കാണേണ്ട എന്നെ നിന്റെ പെണ്ണ് ആക്കാം എന്നോ.

,, ആന്റി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക്.

,, എനിക്ക് ഒന്നും കേൾക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കോണം ഇവിടെ നിന്നും

,, ആന്റി.

,, ഇറങ്ങി പോകാൻ അല്ലെ നാറി നിന്നോട് പറഞ്ഞത്.

ആന്റിയുടെ ആ ദേഷ്യത്തിനു മുന്നിൽ എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ഞാൻ ഒരു തുണി പോലും ധരിക്കാതെ ആന്റിയുടെ റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നടന്നു.

എങ്ങനെ ആണ് ഇപ്പോൾ ആന്റിയെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കുക.

ആന്റി ഇത്രയും ദേഷ്യപ്പെട്ടു ആദ്യം ആയിട്ട് ആണ് കാണുന്നത്.

ചെഹ് ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ എനിക്കും മദ്യത്തിന്റെ ലഹരി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലോ.

അപ്പോൾ ഉള്ള ആവേശം ധൈര്യം. എല്ലാം പോയി. ആന്റിയോട് ഒന്നും പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published.