ആശ പത്രിയിൽ ഒരു “ദി സ്തിങ്” [ഭാനുമതി പിള്ള]

Posted by

ആശുപത്രിയിൽ ഒരു “ദി സ്തിങ്”

Ashupathriyil Oru The Things | Bhanumathi Pilla

 

ഇത്    ഒരു     സംഭവ കഥയാണ്

ചില     മസാല  ഒക്കെ  ചേർക്കുന്നു   എന്ന്   മാത്രം

പേര് കൾ   ഒന്നും    യഥാർത്ഥ മല്ല

ഞാൻ    സുമ,23    വയസ്സ്

ഞാൻ    ഒരു  വികാര   ജീവിയാണ്

എന്റെ    ചേട്ടൻ     ഗോകുൽ     വീട്ടിൽ     വാങ്ങി     വരുന്ന    കമ്പി   പുസ്തകങ്ങൾ      ചേട്ടൻ     കാണാതെ    കട്ടു വായിക്കുന്ന    ശീലം    കുഞ് പ്രായം   മുതൽ   എന്നെ   ദേ ദെപ്പട്ട  ഒരു    കഴപ്പി   ആക്കി    മാറ്റിയിരുന്നു

മുതിർന്ന    ആണുങ്ങളടെ     സാമാനം   ഒളിഞ്ഞു    കാണാനും      വിരൽ    ഇടാനും     പന്ത്രണ്ട്    വയസ്സ്   മുതൽ    ഞാൻ    സമയം   കണ്ടു

കൊച്ച  ഏട്ടന്റെ     വിരിഞ്ഞ   ഞരമ്പ്   തെളിഞ്ഞ    കുണ്ണ      എന്നെ   വല്ലാത    വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട്

അത്  ഓർത്ത്    കുറച്ച്    ഒന്നു മല്ല    ഞാൻ     വിരൽ    ഇട്ടത്

തനി   കഴപ്പി    ആയ  കാരണം      അതിൽ   അശേഷം       കുറ്റബോധം   എനിക്ക്   തോന്നിയില്ല

പന്ത്രണ്ട്   വയസ്സിൽ    എനിക്ക്   പൂറ്റിലും    കക്ഷത്തിലും   മുടി  വളന്നു    തുടങ്ങിയിരുന്നു

പതിമൂന്ന്   വയസ്സായപ്പോൾ   ബ്രാ    ധരിക്കാതെ       ട chool    ൽ    പോയതിന്        ആക്ഷേപം   കേട്ടത്   അമ്മച്ചിയാണ്

ഞാൻ  വളർന്ന്      എന്ന്      അമ്മ  മനസ്സിലാക്കി

കാരണം   പ്ലസ്  വണ്ണിന്    പഠിക്കുമ്പോൾ     അമ്മച്ചിക്കും   എനിക്കും    ഒരു  അളവിലുള്ള   ബ്രാ   ആയിരുന്നു!

ആമ്പിള്ളേരു മായി   എനിക്ക്    അതിര്   വിട്ട  ചങ്ങാത്തം    വീട്ടുകാർ   മനസ്സിലാക്കി

വല്ല   പണിയും   ഒപ്പിക്കും   മുമ്പ്   ആർക്കെങ്കിലും   പിടിച്ചു     നൽകാൻ        പ്രധാന കാരണം   എന്റെ    കഴപ്പിത്തരം   തന്നായിരുന്നു

എനിക്ക്   അത്  കാര്യമായി

BA   പാസ്സായ   ഉടൻ     വീട്ടിൽ   ആലോചന     തുടങ്ങി

എൻറ    സന്തോഷത്തിന്    അതിരില്ലായിരുന്നു

അവസാനം   21 തികയും  മുമ്പ്     നല്ല     വിരിഞ്ഞ     മകുടം    െത  ളിഞ്ഞ   ഒരെണ്ണം      ഒത്തു കിട്ടി

കുറ്റം   പറയരുതല്ലോ?

ആരും   എന്ന   കണ്ടാൽ     ഒന്ന്   േനാക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published.