പച്ചപ്പ് 3 [®൦¥]

Posted by

പച്ചപ്പ് 3

Pachappu Part 3 | Author : RoyPrevious Part

മീരയും രാജുവും റൂമിൽ കയറി. രാജു മാമിയുടെ അരയിൽ നിന്നും പിടി വിട്ടു ലൈറ്റ് ഓണ് ചെയ്തു.,, എടാ ലൈറ്റ് വേണ്ട

,, അതെന്താ

,, എനിക്ക് എന്തോ നാണം ആവുന്നു

,, എനിക്ക് എല്ലാം കാണണം

,, ഇനി എന്നും ഞാൻ കാണേണ്ടത് അല്ലെ.

,, എന്നാലും

,, ഒരു എന്നാലും ഇല്ല. ഇനി ഈ മാമി എന്റെ സ്വന്തം ആണ്.

,, അല്ല നിനക്ക് ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലേ.

,, ഇല്ല നാളെ മുതൽ പകൽ ആയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇല്ല.

,, നാളെ മുതൽ പകൽ ആണോ.

,, ഉം, ഇനി ഇപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ ലീവ് എടുക്കുവാ

,, അതെന്തിനാ

,, മാമൻ മറ്റന്നാൾ അല്ലെ വരുള്ളൂ നാളെ മുഴുവൻ എനിക്ക് എന്റെ മാമിയെ വേണം.

,, ഒറ്റയടിക്ക് തിന്നു തീർക്കാൻ ആണോ തീരുമാനം

,, ദിവസവും വേണം.

,, മറ്റന്നാൾ മാമൻ വന്നാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ. നിനക്ക് രാവിലെ അല്ലെ ഡ്യൂട്ടി.

,, അത് ഞാൻ si യോട് പറഞ്ഞു രാത്രി ആക്കിക്കൊള്ളാം.

,, അപ്പോൾ രാത്രി മാമന്റെ കൂടെ പകൽ മറുമോന്റെ കൂടെ അല്ലെ.

,, അതേ

,, ആരും അറിയരുത് രാജു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.