മുലകൾക്കപ്പുറം 2 [ആമിന ബീവി]

Posted by

മുലകൾക്കപ്പുറം 2

Mulakalkkappuram Part 2 | Author : Amina Beevi | Previous Part

 

മൂന്നു      ലക്ഷം      രൂപ      വാങ്ങിയതിന്         ഒമ്പത്       ലക്ഷം     രൂപയുടെ      വണ്ടി ചെക്ക്       വാങ്ങി        സൂക്ഷിച്ചതിൽ         പ്രത്യേകിച്ച്        കൃപയ്ക്ക്       ഒന്നും    തോന്നിയില്ല …. അത്      ഇക്കൂട്ടർക്ക്      പതിവ്      ആണെന്ന്           അറിയാം…

അല്ലേലും… അതും       ഓർത്തു         വിഷമിച്ചിരുന്നാൽ        വസ്തു       വല്ലോരും     കൊണ്ട്     പോകും….

വൈത്തിരിയിലെ       കുടുംബ         വസ്തു     ഇന്ന്        കണ്ണും      പൂട്ടി       20     ലക്ഷത്തിന്       വാങ്ങാൻ      ആള്       കാണും      എന്നിരിക്കെ….. ഇപ്പോൾ       ചെയ്‍തത്        ഒരിക്കലും       നഷ്ടം    ആവില്ല      എന്ന്      കൃപക്ക്      അറിയാം….

സമയത്തിന്        ജപ്തി       ഒഴിവാക്കി        വസ്തു       തിരിച്ചു      പിടിക്കാൻ       മറ്റു       മാര്ഗമില്ല…

പിന്നെ,       ശംഭുവിന്റെ      വ്യവസ്ഥകൾ… …..

” അതിന്റെ       കാർക്കശ്യം       പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാൽ…… പണി     പാളും !”

കൃപ     ഓർത്തു.

“എങ്ങനെ      എങ്കിലും         15   ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ         ലോൺ     സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള        അശ്രാന്ത    പരിശ്രമത്തിലാണ് …. എങ്കിലും      സർക്കാർ      കാര്യം….. മുറ    പോലെ…. എന്നല്ലേ? ”

കൃപ     ധൃതിയിലാണ്….

ഓരോ        ദിവസവും      എണ്ണി     എണ്ണി      കഴിയുകയാണ്.. .

പക്ഷേ,       ഒമ്പത്      നാളുകൾ       പിന്നിട്ടു      കഴിഞ്ഞു. ..

ലോൺ      എങ്ങുമെങ്ങും     എത്തിയില്ല….

പലവിധ        നൂലാമാലകളിൽ       ചുറ്റി       തിരിയുകയാണ്….

കൃപയുടെ        ഹൃദയമിടിപ്പ്      അനുദിനം      വർധിച്ചു   വന്നു…

പ്രിയ     കൂട്ടുകാരി       ഭാമയുടെയും        കാമുകൻ        ശരത്തിന്റെയും       മുന്നിൽ          പരസ്യമായി       കക്ഷം      തലോടി      മുല      കശക്കി          അപമാനിച്ച      മനുഷ്യന്     മുന്നിൽ      അടിയറവ്‌     പറയുന്ന       നിമിഷത്തെ     കുറിച്ച്       ഓർത്തപ്പോൾ     തന്നെ      കൃപയ്ക്ക്    ഉൾക്കിടിലം     ഉണ്ടായി…

രണ്ടേ       രണ്ടു         നാളുകൾ        മാത്രമേ      ഇനി       അവശേഷിക്കുന്നുള്ളു…

“ഇനി      എന്തെങ്കിലും      മിറക്കിൾ       സംഭവിച്ചെങ്കിൽ      മാത്രമേ       അവസാന       സെക്കൻഡ്       എങ്കിലും..  ലോൺ     ലഭിക്കൂ… ”

ഹൃദയ വേദനയോടെ      കൃപ     ഓർത്തു…

അങ്ങേ       തലയ്ക്കൽ…. ശംഭു       ആണെങ്കിൽ….. ഇതൊരു     പ്രതികാരം     തീർക്കാൻ       ഉള്ള      അവസരം        ആയി     എടുക്കയാണ്..

ജീവനെ      പോലെ        സ്നേഹിച്ച       പെണ്ണ്      കൈയിൽ    നിന്നും             ഒരു     ശപിക്കപ്പെട്ട     ദുർബല     നിമിഷം      സംഭവിച്ചു      പോയ       പിഴവിന്റെ     പേരിൽ       “തേച്ചിട്ട് ”    പോയപ്പോൾ….  ശംഭു       അത്       പെണ്കുലത്തോട്      തന്നെ    ഒരു     പ്രതികാരം     ആക്കി      മാറ്റുകയായിരുന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published.