ഒരു കാട്ടു കഴപ്പി [പ്രമാണി]

Posted by

ഒരു കാട്ടു കഴപ്പി

Oru Kattu Kazhappi | Author : Pramani

 

ഇവിടെ       പറയുന്ന    കഥ    നൂറ്       ശതമാനം       സത്യമോ…. നൂറ്      ശതമാനം      കള്ളമോ     അല്ല.                     എന്റെ       അനുഭവം       അല്പ സ്വല്പം       പൊടിപ്പും     തൊങ്ങലും      വച്ച്       എരിവും     പുളിയും     ചേർത്ത്       അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്..മാന്യ       വായനക്കാരുടെ      സഹകരണവും     നിർദേശങ്ങളും     പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു……….

കൊപ്രാ       ബിസിനസ്‌      നട്ത്തുന്ന       ഭാസ്കരൻ      പിള്ളയ്ക്കും  കെട്ടിയോൾ  ശാരദ      പിള്ളയ്ക്കും        ആണും      പെണ്ണും       ആയി        ഉള്ള       ഏക      സന്താനമാണ്        നിമ്മി   മോൾ…. അഥവാ,        ഇത്തിരി        സ്റ്റൈൽ      കൂട്ടി         പറഞ്ഞാൽ   ,  നിമ്മി    ഭാസ്കർ…

പേര്      പോലെ     തന്നെ    സ്റ്റൈൽകാരി       ആണ്      പെണ്ണ്……..

ഒരു        കാന്താരി      എന്നാണോ…     നല്ല       മുറ്റ്      കഴപ്പി   എന്നാണോ           ചേരുന്ന        വിശേഷണം        എന്ന്        പോക പോക      മനസിലാകും..

ഇന്നവൾ       നഗരത്തിൽ      പുകൾ പെറ്റ       കോളേജിൽ       ഒന്നാം       വർഷം        ബിരുദ         വിദ്യാർത്ഥിനി      ആണ് ….

ജോലിക്ക്         ഒന്നും     പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ…     കെട്ടിയോനും       പിള്ളേർക്കും        വായ്ക്ക്     രുചിയായി            വെച്ചുണ്ടാക്കി    കൊടുക്കട്ടെ        എന്നോർത്തിട്ടോ     എന്തോ    ഹോം    സയൻസ്    ഐച്ഛിക     വിഷയം     എടുത്താ     പഠനം….

വിഷയം      തന്നെ    തിരഞ്ഞെടുത്തതായാലും          പര    പ്രേരണ   മൂലം       ആയാലും……    കണ്ട്        കടി       മാറ്റാൻ      ക്ലാസ്സിൽ     ആണ്പിള്ളേര്      ഇല്ലാത്ത     ഒരു      പോരായ്മ       ബാക്കിയായി….

സ്കൂൾ        ക്ലാസ്സിൽ      അവസാനം       ,    കോളേജ്       പഠനം        അടിച്ചു     പൊളിക്കാൻ      മുൻകൂട്ടി       ഉറച്ച      പോലെയാണ്      നിമ്മിയുടെ       ഓരോ       കാൽവെപ്പും…..

കഴപ്പി       ആണെങ്കിലും….     ഒരു     അഡാർ      ചരക്ക്       തന്നെയാണ്…       നിമ്മി…  കോളേജ്      ബ്യുട്ടി        പദവി      ഒന്നും     ഇല്ലെങ്കിലും          കോളേജ്     കുമാരന്മാർക്ക്       ഓർത്തോർത്തു    സ്വയം ഭോഗം     ചെയ്യാൻ    ഉള്ള      ഒരു      അക്ഷയ    ഖനി      തന്നെയാണ്          നമ്മുടെ       കഥാ     നായിക….

റൊമാന്റിക്       തലത്തിൽ     ഉള്ള      ക്യൂട്ട്     ആയിട്ടുള്ള      മുഖവും ……. ആൻജെലിന   ജൂലിയുടേത്     പോലെ  ചുംബനം       ക്ഷണിക്കുന്ന       അല്പം      മലർന്ന      ചുണ്ടുകളും….  അവളുടെ       പ്രത്യേകതയാണ്…

പ്രായത്തിൽ         കവിഞ്ഞ       വലിപ്പം     ഉള്ള        ഉരുണ്ട       മുലകളും        നന്നായി         വിരിഞ്ഞ        ചന്തിയും ,       കൂടെ     പഠിക്കുന്ന       ചുള്ളന്മാരുടെ      വാണ റാണി    ആവാൻ         കുറച്ചൊന്നും      അല്ല,      നിമ്മിയെ     സഹായിച്ചത്…

ഇന്നിപ്പോൾ        പെണ്ണിന്   പതിനേഴു     തികഞ്ഞിട്ടുണ്ട്..

പാരമ്പര്യമായി         കിട്ടിയ           നിതംബം       കവിഞ്ഞു   നിന്ന      മുടി,      അമ്മ   ശാരദ    പിള്ളയുടെയും         കൂട്ടുകാരികളുടെയും        സ്നേഹ പൂർവമുള്ള          ഉപദേശം     ഒന്നും       ഗൗനിക്കാതെ          തോളറ്റം       വച്ചു   മുറിച്ചു      കളയാൻ       ഒരു        മനഃസ്താപവും         നിമ്മിക്ക്     ഉണ്ടായില്ല   .

കോളേജിൽ         നിമ്മിക്ക്       കൂട്ടുകാരികളേക്കാൾ     ഉള്ളത്      കൂട്ടുകാർ       തന്നെ..   ആകെ       ഉള്ളത്       വിരലിൽ        എണ്ണാവുന്ന        കൂട്ടുകാരികൾ      മാത്രം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.