മസോച്ചിസം 7 [Jon snow]

Posted by

മസോച്ചിസം 7

Mas0ch1sm Part 7 | Author : Jon snow | Previous Part

തമിഴ് ഭാഷ അറിയില്ല. തെറ്റുകൾ ക്ഷെമിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തിൽ ഫെംടം കുറവായിരിക്കും. പകരം കുറച്ച് maledom. അതുപോലെ ലിഫ്റ്റ് ക്യാരി സെക്സ് കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഫെംടം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പരാതി പറയരുത്. ഈ ഭാഗത്തിൽ അതിന് സ്കോപ്പില്ല.*******************************************************************************************

പെട്ടെന്ന് നാല് ഭാഗത്ത്‌ നിന്നും ആരൊക്കെയോ ചാടി വീണു. ഞങ്ങളുടെ നേരേ കുന്തങ്ങൾ ചൂണ്ടി പിടിച്ചു. ഞാനും ജിജിനും പേടിച്ചു നിലവിളിച്ചു.

” അയ്യോ ചേച്ചി ചേച്ചി അയ്യോ ” ജിജിൻ അലറി വിളിച്ചു.

ആദിവാസികൾ ആണ്. എല്ലാം പുരുഷൻമാർ. അവരുടെ ശരീരം കാണണം കല്ല് കൊണ്ട് നിർമിച്ചത് പോലെ. ഓരോ പേശികളും എടുത്ത് കാണാം. എല്ലാ ആളുകൾക്കും 6അടി ഉയരം. ചിലരുടെ കയ്യിൽ വലിയ വടി ഉണ്ട്‍. മറ്റ് ചിലരുടെ കയ്യിൽ കുന്തം.

ജിജിൻ പേടിച്ചു വിറച്ചു എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു. ഞാനും പേടിച്ചു കരഞ്ഞു. അവരുടെ എല്ലാം മുഖത്ത് ഗൗരവം ആണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ഞാൻ പേടിച്ചു വിറച്ചു. എനിക്ക് മൂത്രം പോകും എന്ന് തോന്നി.

അവൻ : “ഇത് എന്നുടെ. ഇന്ത കാട് എന്നുടെ. നീ യാര് ”

പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല. എന്റെ ശബ്ദം പൊങ്ങിയില്ല. ജിജിൻ ആണെങ്കിൽ ബോധം പോകും എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആണ്.

അവൻ : ” ബദൽ സൊല്ലു ഇല്ലെന്ന കൊന്നു കാട്ടുമൂപ്പനു ബലി കൊടുത്തിടും ”

ഞാൻ : ” അയ്യോ കൊല്ലല്ലേ പ്ലീസ് ”

അവൻ : ” എന്നത് ”

ഞാൻ : ” അത് ഞങ്ങൾ ദൂരെന്ന് കാട് കാണാൻ വന്നതാ. മന്നിച്ചിട്. അപ്പടി മടങ്ങി പൊക്കോളാം ”

അവൻ : ” ഇന്ത കാട് എന്നുടെ കുലത്തിന്റെ. നീ എതുക്ക് വന്നു”

ദൈവമേ തമിഴും മലയാളവും ഒക്കെ കൂടി അവിയൽ ഭാഷ ആണ്. എങ്ങനെ ഈ കാടന്മാരോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും.

അവൻ : ” സെരി. തലൈവി പക്കം പോലാം ”

ഞാൻ : ” അയ്യോ അണ്ണാ വിട്ടിടുങ്കോ ”

അവൻ : ” സത്തം പോഡാമ എൻ കൂടെ വാ. ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.