സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 17 [അജ്ഞാതൻ]

Posted by

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 17

Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile Maattangal Part 17
Author : അജ്ഞാതൻ

 

(നമസ്കാരം എല്ലാവര്ക്കുംനാലാമത്തെ അദ്ധ്യായം മുതൽ കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായം വരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിവരിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ യാഥാർഥ്യത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ മാസങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കും എന്നും കഴിഞ്ഞ 4 ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി വിവരിക്കപ്പെട്ട ശനി ആഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങളും സ്വാതിയിലെ മാനസിക ലൈംഗിക പരിണാമണങ്ങളും മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ച തന്നെ വേണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം…. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിരസത ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് അവയെ ഒരു ശനി പിടിച്ച ദിവസത്തെ സംഭവം ആയി വരച്ചു കാട്ടിയതു… ഞങ്ങളുടെ പരിമിതികൾ മനസ്സിൽ ആക്കി കൂടെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു….

CUCKOLD WARNING

“ഈ ഭാഗം മുതൽ കുക്കോൽഡ് തുടങ്ങുക ആണ്… കുക്കോൾഡ് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ ഇനി അങ്ങോട്ടു ഈ കഥ ഒഴിവാക്കുന്നത് ആയിരിക്കും നല്ലതു….”)

സമയം ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ അടുത്ത മുറിയിൽ അവളെ പൂർണമായും വിശ്വസിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ മുഴുവനായും വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ മധ്യവയസ്കനായ ആ കാമുകന്റെ രതിസ്രവങ്ങളെ.. ഭർത്താവിനു മാത്രം അവകാശപെട്ട തന്റെ കളിത്തടത്തിൽ ഏറ്റു വാങ്ങിക്കൊണ്ട്.. അയാളുടെ ആലിംഗനത്തിൽ അമർന്ന്.. തന്റെ മാറിടം അയാളുടെ കൈപ്പത്തിക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചു കൊണ്ട് സ്വാതിയെന്ന ആ ഭാര്യ മയങ്ങി…….

 

********************************************

 

അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി പറയാം അല്ലേ……

(ഇന്നലെ ശനി ആഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടത് മാറ്റങ്ങൾക്കു നാന്ദി കുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ആണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് ഞായർ ആഴ്ച ഒരു വാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പുതിയ സ്വാതിയെ ആണ്… അവളുടെ പുതിയ അവതാരത്തെ ആണ്…. )

Leave a Reply

Your email address will not be published.