കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 3 [റീലോഡഡ്] [സപ്ന]

Posted by

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 3

Kochu Kazhappiya Ente Poori 3 | Author : Swapna | Previous Part

പൂർണയുടെ      സെൽ ഫോൺ      നിർത്താതെ        ശബ്ദിച്ചു.

”    ക്യൂട്ട്    ആണ് !”

“സെക്സി     ആണ്.. ”

“കൊതി     തോന്നുന്നു ”

“കക്ഷം   കണ്ടു   സഹിക്കുന്നില്ല ”

“സൊ… ക്യൂട്ട്…. ഉമ്മ    വച്ചോട്ടെ !”

“ഇനി     സിനിമയിൽ    കാണാം ”

“ഒന്ന്     മീറ്റ്     ചെയ്യാൻ… എങ്ങനാ…? ”

“ഇനി    മുതൽ  ഞാൻ    ഫാനാണ് ”

“ഐ… ലവ്… യൂ.. ”

പലർക്കും      പലതാ    പറയാനുള്ളത്…

എന്നാൽ… വിനയത്തോടെ…. ഭവ്യതയോടെ       പൂർണ്ണയ്ക്ക്    ഒറ്റ      മറുപടി     മാത്രം,

“താങ്ക്സ്… !”

ചിലരുടെ        കമെന്റുകളിൽ     ലൈംഗിക      പരാമര്ശങ്ങളും     ഉണ്ടായിരുന്നു.  ….

ചിലരുടെ        വാക്കുകൾ    കേട്ടാൽ     തന്നെ      കുളിരു     കോരും ….

എല്ലാം       പൂർണ്ണ     നന്നായി     ആസ്വദിച്ചു…

ഒരു     സെലിബ്രിറ്റി      പരിവേഷം      വന്നു     ചേർന്ന പോലെ       തോന്നി,      പൂർണ്ണയ്ക്ക്…                    അകലെ     നിന്ന്       ഭാര്യയുടെ          സൗഭാഗ്യം      കണ്ടു കൊണ്ടിരുന്ന       ദാസനെ         പക്ഷേ,  പൂർണ്ണ      കണക്കിലെടുത്തതെ    ഇല്ല…..

ഫോൺ       കാളുകളുടെ     എണ്ണം        കൂടിയപ്പോൾ…… പൂർണ്ണ    സെലെക്ടിവ്        ആയി…

എല്ലാ      ഫോണും       അറ്റൻഡ്      ചെയ്‌താൽ     കൊള്ളാം… എന്നുണ്ടെങ്കിലും…..    കഴിയാതായി…  പലതും      നോക്കി    വയ്ക്കും…

സന്ധ്യ      ആയപ്പോൾ…   പൂർണ്ണയുടെ      ഫോൺ       നിർത്താതെ    ശബ്ദിച്ചു    … പൂർണ്ണ     ഫോൺ    എടുത്തു,

“പൂർണേ…. ഇത്    ഞാനാ… ”

പൂർണ്ണ      മനസിൽ      പറഞ്ഞു,

“ചുള്ളൻ.. !”

“സെലിബ്രിറ്റി…. എപ്പോഴാ… ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ…. ഇറങ്ങുന്നേ ? ”

“പോ… സാറേ… കളിയാക്കാതെ… ”

“കളിയാക്കിയത്    അല്ല    പൂർണേ…..  ഒറ്റ       ദിവസം     കൊണ്ട്    … ലക്ഷക്കണക്കിന്      ജനത്തെ     കൊതിപ്പിക്കാൻ      ഒരു     സെലിബ്രിറ്റിക്കല്ലേ      കഴിയു…. ”

“സാറിന്റെ…. നാവ്… പൊന്നാവട്ടെ…  “

Leave a Reply

Your email address will not be published.