ടുളിപ് 🌷 4 [Sharp]

Posted by

🌷 ടുളിപ് 4 🌷

Thulip Part 4 | Author : SharpPrevious Part

 

എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾക്കും നന്ദി. ഇൗ ഭാഗം വൈകിയതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇൗ കഥയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായികത്തവർ ആദ്യം അത് ചെയ്യുക.

 

*****************************************************

 

നാൻസി കണ്ണുകൾ തുറന്നു നോക്കി. അക്ഷര ആയിരുന്നു. അവൾ തന്റെ നാവ് നാൻസിയുടെ വായിൽ കടത്തി. അവരുടെ നാവുകൾ നാഗങ്ങളെ പോലെ ചുറ്റിപ്പിണർന്നു. അവൾ നാൻസിയുടെ മുലകളെ നെരിച്ചു.

 

” മാഡം, വിട്… പ്ലീസ്..  മമ്… ഉം… ”

 

” ചുമ്മാ കിടന്ന് പിടക്കാതെ കൊച്ചെ, നീ ഇത് നന്നായി Enjoy ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിന്റെ പൂറിമോൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ”

 

അക്ഷര നാൻസിയുടെ പൂറു ഞെരിച്ചു.

 

” വേണ്ട മാഡം ആരെങ്കിലുo വരും”

 

“അപ്പോ ആരെങ്കിലും വന്നാലെ കുഴപ്പം ഉള്ളൂ അല്ലെ ?”

 

“അങ്ങനെ അല്ല.”

 

“ഇവിടെ ആരും വരില്ല. ഇന്നു വാ പൂറി, ഞാൻ ഒന്നു കാണട്ടെ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published.