സ്വപ്നങ്ങൾ, നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗ കുമാരികൾ 12 [Binoy T]

Posted by

സ്വപ്നങ്ങൾ, നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗ കുമാരികൾ 12

Swapnangal Ningal Swarga Kumaarikal Part 12 | Auhor : Binoy T

Previous Parts

 

“പപ്പാ എന്താ ഈ നോക്കുന്നെ?” എന്റെ നോട്ടം കണ്ടു നന്ദുട്ടി ചോദിച്ചു.

എന്റെ കണ്ണുകൾ നന്ദുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലെ മറുകിൽ നിന്നും അവളുടെ മാലയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു അതിലെ വജ്രാലോക്കറ്റിലേക്കു ചെന്ന് നിന്നു. ആ മുറിയുടെ ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തിലും നന്ദുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ അല്പം താഴെയായി ആ വജ്രാ ലോക്കറ്റ് നിന്ന് വെട്ടി തിളങ്ങി. അവളുടെ അഴക് പോലെ.

“പപ്പാ ….” അവൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു.

“പപ്പാ എന്താ ഈ നോക്കുന്നെ”

“എന്റെ സ്വപ്നത്തിലെ രാജകുമാരിയെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് ഇതാ.” ഞാൻ അവളുടെ മാറിലെ വജ്ര ലോക്കറ്റ് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

“അതെങ്ങനെ?” അവൾ ആരാഞ്ഞു.

ഞാൻ നന്ദുട്ടിയോടു ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നവും പിന്നീട് ഉണ്ടായതും ഒക്കെ പറഞ്ഞു.

“You presented me this pappa.”അവൾ പറഞ്ഞു.

എന്റെ കൈകൾ പിന്നെ അവളുടെ മറുകിൽ സ്പർശിച്ചു. നന്ദുട്ടിയുടെ വെളുവെളുത്ത ദേഹത്തിൽ ആ കറുത്ത മറുക് ഒരു അഴക് തന്നെയായിരുന്നു.

നന്ദുട്ടി എന്റെ കണ്ണുകളിൽ തന്നെ നോക്കി ഇരുന്നു. എന്റെ കൈകൾ അവളുടെ കഴുത്തിലൂടെ ആ മുടിയിഴകളെ തഴുകി

നന്ദുട്ടി പൊടുന്നനെ ഉത്സാഹത്തോടെ എന്നോട് ചോദിച്ചു .

“പപ്പാ….. എന്റെ ദേഹത്ത് എവിടെ എക്കെ മറുക് ഉണ്ട് എന്നറിയാമോ പപ്പാ?”. നന്ദുട്ടി ചോദിച്ചു.

“കഴുത്തിൽ പിന്നെ വയറിന്റെ സൈഡിൽ വലതു വശത്തു” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“ഒന്ന് കൂടി ഉണ്ട്” നന്ദുട്ടി പറഞ്ഞു.

“അത് എവിടെയാ?” ഞാൻ തിരക്കി.

“പപ്പാ കണ്ടു പിടിക്ക്” ഒരു കള്ളാ ചിരിയുമായി നന്ദുട്ടി സോഫയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു എന്റെ അരികിൽ നിന്നു. അവൾ രണ്ടു കൈകളും എന്റെ നേർക്കു നീട്ടി.

“കൈകളിൽ അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം മോളുട്ടി ”ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“എന്നാലും നോക്ക് പപ്പാ”.അവൾ കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.