ടുളിപ് 🌷 3 [Sharp]

Posted by

🌷 ടുളിപ് 3 🌷

Thulip Part 3 | Author : SharpPrevious Part

 

എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾക്കും നന്ദി. ക മുതൽ പേജു ഉൾപ്പെടുത്താൻ അടുത്തഭാഗങ്ങൾ തോട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്*****************************************************

വെള്ളം പോയതിനു ശേഷം നാൻസി ഉറങ്ങി പോയി. രാവിലെ 7 മണിക്ക് കാവ്യ വിളിച്ചപ്പോൾ ആണ് അവലെഴുന്നെട്ടത്. അവളുടെ കാലുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപിടിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ തന്നെ അവളുടെ പൂറു വീണ്ടും തരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

“ഗുഡ് മോണിംഗ് നാൻസി… എന്തൊരു ഉറക്കം ആടി ഇത്? മണി 7 ആയി”

“മ്മ ആ… ജോലി വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ആകെ തളർന്നു പോയി”

“ഉവ് ഉവ്‌. കാപ്പി അടുക്കളയിൽ എടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. പോയി എടുത്ത് കുടി. ”

നാൻസി നേരെ ബാത്റൂമിൽ പോയി. രാത്രിയിലെ കളി കാരണം അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മുള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല. പൂറു മുഴുവൻ വീങ്ങിയിരുന്നൂ. അവൾ ഒരുവിധത്തിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു തീർത്ത് കിച്ചണിൽ എത്തി. അവിടെ കാവ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു.

“ഉമമ.. എന്ത് പറ്റി? ”

” ഏയ് ഒന്നൂല്ല. നീ കാപ്പി കൂടി.”

“എന്നെന്താ പതിവില്ലാതെ ഒരു കാപ്പി ഓക്കേ?”

“അത് ചുമ്മാ. നീ എപ്പോഴും പരാതി അല്ലേ. ഞാൻ കിച്ചണിൽ കേരുന്നില്ല എന്ന്. അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം എന്ന് കരുതി.”

“അല്ലാണ്ട് ഇന്നലത്തെ കാര്യം ഞാൻ കണ്ടത് കൊണ്ടല്ല?”

“ഹി ഹി…”

” ചിരിക്കണ്ട.. പിന്നെ ആയിഷയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണോ?”

“ഏയ്. അവൾക്ക് ഒരു ബോയ്ഫ്രണ്ട് ഉള്ള കാര്യം നിനക്ക് അറിയാലോ.”

“ചുമ്മാ ചോധിചന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇനി ഇത് പോലെ കട്ടിലിന്റെ വെടനോബിൽ വലിന്ന് കേരരുത്. എന്നെ പോലെ ആകില്ല ഭാക്കി ഉള്ളവർ. ”

“ഇനിച്ചെയൂല്ല. സത്യം.”

“ചെയ്യണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞത്.”

“ഇല്ല”

Leave a Reply

Your email address will not be published.