ബോസ്സിന്റെ മാറിൽ മൂന്ന് രാത്രി 2 [പ്രമാണി]

Posted by

ബോസ്സിന്റെ മാറിൽ മൂന്ന് രാത്രി 2

Bossinte Maaril Moonnu Raathri Part 2 | Author : Pramani

Previous Part

 

ഓർക്കാപ്പുറത്തു്      എന്നോണം       ബോസ്സ്          മുറിയിൽ       കേറി      വന്നപ്പോൾ      രതിയുടെ      മനസ്സിൽ      ഹസ്ബന്റിന്റെ          വാക്കുകൾ        തികട്ടി       വന്നു,”മൂന്ന്         ദിവസങ്ങളിൽ        മൂന്ന്      രാത്രികൾ      കൂടി     ഉണ്ടെന്ന്      ഓർക്കണം !”

ബോസ്സ്        കേറി       വന്നപ്പോൾ      രതി     നിന്ന്       പരുങ്ങി… .

“കഷ്ടിച്ചു        മുട്ട്       മറയുന്ന     നേർത്ത      സ്‌ലീവ്‌ലെസ്സ്     നൈറ്റിയിൽ     താൻ…. ”

ഓർക്കാൻ     പോലും      രതിക്ക്      നാണം       തോന്നി..

തന്റെ         നിറഞ്ഞ         മാറിടവും          വടിച്ച     തുടുത്ത       പൂർച്ചെപ്പും………. അപ്പടി       തുറന്ന്       വച്ചപോലെ….

ശിരസ്സ്      കുനിച്ചു         നാണത്തിൽ        പൊതിഞ്ഞു         നിന്ന      രതി…….. മുറിയിൽ      വന്ന     ബോസ്സിനെ     മിഴികൾ      ഉയർത്തി      ബോസ്സിനെ     നോക്കാൻ      പോലും        അശക്തയായി      നിന്ന് പോയി,         നിമിഷങ്ങളോളം !

“എന്താ…… രതി…. വല്ലാതെ  ?    എനി     പ്രോബ്ലം..? ”

“നത്തിങ്      സാർ… ”

“പിന്നെന്താ…… ഗ്ലൂമിയായി      ഇരിക്കുന്നെ…. പറയൂ…. ”

“ഒന്നുമില്ല…. സാർ… ”

ചുണ്ടിൽ      കൃത്രിമമായി       ചിരി    വരുത്തി      രതി      അത്      പറയുമ്പോൾ, അറിയാത്ത      പോലെ,   എന്നാൽ      ബോധപൂർവം   കൈ     പത്തികൾ   കൊണ്ട്        പൂർത്തടം      മറയ്ക്കാൻ       ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു….

“ഞാൻ      ഈ      നേരത്തു      വന്നത്        ഇഷ്ടമായില്ല    എന്നുണ്ടോ? ”

ബോസ്സ്      പർജന്യാസ്ത്രം     പുറത്തെടുത്തു.

“അയ്യോ….. അതെന്താ      സർ    അങ്ങനെ      പറഞ്ഞത്…. യൂ     ആർ    ആൽവേസ്     വെൽകം…. സാർ…. ”

രതി      വിനീത     വിധേയയായി.

ആദ്യ     കടമ്പ     കടന്നതിന്റെ      ആശ്വാസത്തിൽ      ആയിരുന്നു   , ബോസ്സ്.

“ആശ്വാസം… ”

“എന്താ….. സർ….? ”

“രതി     എന്നെ     ഗെറ്റ്   ഔട്ട്    പറയാതിരുന്നതിന് !”

Leave a Reply

Your email address will not be published.