ചോറും……….[കേശു]

Posted by

ചോറും……….

Chorum…… | Author : Keshu

 

പതിവ്     പോലെ      അന്നും      താമസിച്ചാണ്       രഘു    വീട്ടിലേക്ക്      പോയത്.

മൊബൈൽ      ഫോണിൽ    സമയം    നോക്കി….. സമയം    12   ആവുന്നു.

വെടി വട്ടം    കഴിഞ്ഞു    സഭ   പിരിയുന്നത്     വരെ     സമയം     പോകുന്നത്       അറിയില്ല., അതാണ്     കാര്യം.

ഇടയ്ക്ക്     നിർത്തി      പിരിയാൻ     ഭാവിച്ചാൽ    പിന്നെ    കുത്തുവാക്കും     കളിയാക്കലൂമായി…..

“ഓഹ്…. അവന്     വെട്ടി     തുടങ്ങി !”

രഘുവിന്റെ       വിവാഹം     കഴിഞ്ഞിട്ട്     മാസം     ഒന്ന്     കഴിയുന്നതേ    ഉള്ളൂ..

വിവാഹ ശേഷം      ആദ്യ     ഒരാഴ്ച്ചകാലം        “വേണ്ടതെല്ലാം ”   ഭാര്യക്ക്       നിർലോഭം      നല്കിയെന്നത്     സത്യം.

എന്നാൽ        പിന്നീടിങ്ങോട്ട്      വഴിപാടായി..

ഭാര്യ, സുമ      എന്നും      ഒരുറക്കം      കഴിഞ്ഞാ    രഘു     ചെല്ലാറുള്ളത്.

അപ്പോഴേക്കും      ചോറ്       പഴഞ്ചോറായി    കഴിഞ്ഞിരിക്കും…… ഒപ്പം     തന്നെ………. റും….

തന്നെ     വേണ്ടവണ്ണം       സുഖിപ്പിക്കാനും     സന്തോഷിപ്പിക്കാനും        കഴിയുന്ന     ആളാണ്     ഭർത്താവ്     രഘുവെന്ന്       സുമയ്ക്ക്     അനുഭവത്തിൽ     ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്…

ഇപ്പോൾ      ഉടായിപ്പാണെന്നും    സുമ     തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്…

സർക്കാർ        സെർവിസിൽ     ഡ്രൈവർ       ആയി    ജോലിയിൽ            ഇരിക്കുമ്പോൾ      അപകട     മരണം     സംഭവിച്ചതാണ്, അച്ഛന്.

അന്ന്    രഘുവിന്     വയസ്സ്     പതിനേഴ്.

ആശ്രിത     നിയമനം    ലഭിച്ച    രഘുവിനെ     എത്രയും       പെട്ടെന്ന്     കെട്ടിക്കാനുള്ള     അമ്മയുടെ    പ്ലാൻ         നടപ്പിലായത്   രഘുവിന്റെ      ഇരുപത്തഞ്ചാം    വയസിൽ .

ട്രഷറി     ഉദ്യോഗസ്ഥനായ    രഘു      അങ്ങനെ       ഇരുപത്കാരി     സുമയുടെ    കഴുത്തിൽ    താലി ചാർത്തി…

കുട്ടിത്തം     വിട്ട്    മാറാത്ത    പ്രകൃതമാണ്     രഘുവിന്…

“എപ്പോഴാടാ     നിനക്കൊരു    ചൂടും    പാടുമൊക്കെ    വരുന്നത്? ”   അമ്മ    ചോദിക്കാത്ത     നേരമില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published.