റൂം നമ്പർ 101 Part 2 [പാണ്ഡ്യൻ]

Posted by

റൂം നമ്പർ 101 Part 2

Room Number 101  Part 2 | Author : Pandyan

Previous Part

 

ജയയുടെ       ശരീരത്തിൽ       ശേഷിച്ചിരുന്ന     ഏക     ഉടുപ്പ്,      പാന്റീസ്       മേരിയും     സുഹ്റയും       ചേർന്ന്       വലിച്ചു      താഴ്ത്തുമ്പോൾ       മരവിച്ച        മനസ്സുമായി       വിറങ്ങലിച്ചു      നിൽക്കുകയായിരുന്നു,    ജയ.

ജയയുടെ        പൂർത്തടത്തിൽ           അസാധാരണമായി       വളർന്ന്    കിടന്ന      രോമ വനം      കണ്ട    മേരിയും     സുഹ്റയും      ഒരു വേള      കണ്ണ്      തള്ളി    ഇരുന്ന് പോയി.

“എടി,        ഇവൾക്ക്    എത്ര     വയസ്സെന്നാ   പറഞ്ഞേ? ”              മേരി     സുഹ്റയോടായി    ചോദിച്ചു.

“പതിനെട്ട്… ”

“പതിനെട്ടത്രേ….. ഇവളുടെ      പൂറ്റിലെ      മുടിക്ക്      തന്നെ      കാണുമല്ലോ      കോപ്പേ     ഇരുപത്     വയസ്സ് !”

വിശ്വാസം       വരാത്ത         മട്ടിൽ    , സ്പ്രിംഗ്    പോലെ      ചുരുണ്ട്     കിടന്ന  പൂർ മുടി   വലിച്ചു    നീട്ടിക്കൊണ്ട്    മേരി   പറഞ്ഞു.

“അതെന്നാ     കോപ്പിലെ     വർത്താനം    ആണ്    പെണ്ണേ   നീ    ഈ    പറേന്നേ…… അവള്        ജനിക്കും    മുമ്പേ    പൂറ്റിൽ   മൈര്    കിളിച്ചെന്നോ…? ”   പരിഹാസ്യമായി     സുഹ്റ    പറഞ്ഞു.

“എടി, പൂറി…… നീയൊന്ന്    നോക്കി പറ… പറേന്നത്    കള്ളമാണോന്ന് !”  പോച്ച    പറിക്കുന്ന      പോലെ    മുടി    പിടിച്ചു    കാണിച്ചു     മേരി    വാദം   സമർത്ഥിക്കാൻ    എന്നോണം   പറഞ്ഞു.

“എന്നാ    അതൊന്ന്    അറിഞ്ഞിട്ട്    തന്നെ കാര്യം !”  എന്ന മട്ടിൽ    സുഹ്റ     മേരിയുടെ    കൂടെ     കൂടി.

ഒരു   ഗവേഷകയെ പോലെ      ജയയുടെ    പൂർ മുടി    വാരി   പിടിച്ചു    സുഹ്റ     പറഞ്ഞു,                  “ശരിയാണല്ലോ?……   എന്താ     മോളെ    ഇതൊക്കെ    ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ…?    ”

ജയയുടെ   കണ്ണിൽ   നിന്നും      നയാഗ്ര പോലെ    ഒഴുകിയ    കണ്ണീർ കണങ്ങൾ   സുഹ്റയുടെ    മേലും    പതിച്ചു.

സുഹ്റ    എണീറ്റു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.