തറവാട്ടിലെ രഹസ്യം1 [Roy]

Posted by

തറവാട്ടിലെ രഹസ്യം 1

Tharavattile Rahasyam Part 1 | Author : Roy

മലപ്പുറത്തെ ഒരു നാട്ടിൻ പുറം. അവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരയിരുന്നു. മൂസ ഹാജി. അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ മൂത്ത മകൻ. മൂസ ഹാജിക്ക് 48 വയസ്‌ പ്രായം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ഒരു കൊട്ടാരം പോലെ വലുതായിരുന്നു. അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ബീവി ആയിഷ . 42 വയസ് കണ്ടാൽ 34 വയസു മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ആ നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ വാണ റാണി. പർദ ഇട്ടിട്ടു മാത്രേ ആയിഷ പുരത്തിറങ്ങാറുള്ളൂ. അതിലൂടെ തന്നെ ആ തെറിച്ചു നിക്കുന്ന മുലയും ഉരുണ്ടുകളിക്കുന്ന കുണ്ടിയും കണ്ടാൽ തന്നെ ചത്തവന്റെ കുണ്ണ വരെ എഴുന്നേറ്റു വാണം അടിക്കും. അത്രയ്ക്കും ചരക്ക് ആയിരുന്നു. ആയിഷ.

പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അവളെ നോക്കി വെള്ളമിറക്കാൻ മാത്രമേ. സാധിക്കുള്ളൂ. വീട് കുടുംബം അത് വിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ജീവിതം ഇല്ല. അത്രയും നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം ഉള്ള നല്ല ഒരു സ്‌ത്രീ. 3 കുട്ടികളുടെ ഉമ്മ ആണെന്നു ആരും പറയില്ല.

ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടാം.

ആയിഷയുടെ മൂത്ത മകൻ റസാഖ് ഗൾഫിൽ . 25 വയസുണ്ട് രസഖിന്.

ˇ

രണ്ടാമത്തെ മകൻ സലിം. 22 വയസ് പഠിത്തം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ചുമ്മാ വീട്ടിൽ ഇരുന്നും നടന്നും നേരം കളയുന്നു.

പിന്നെ ഇളയത്‌  ആൻസിയ എന്ന അനു. 19 വയസ് ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നു.

മൂസ ഹാജി നാട്ടിൽ തന്നെ തടിയുടെയും മറ്റും കച്ചവടം ആണ്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.