40 കഴിഞ്ഞ അമ്മായിമാർ [മാജിക് മാലു]

Posted by

40 കഴിഞ്ഞ അമ്മായിമാർ
40 Kazhinja Ammayimaar | Author : Magic Malu

“40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അമ്മായിമാരുമായി രതി സുഖം പങ്കിടുക” അതായിരുന്നു ലൂക്കോ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള സെബാസ്റ്റ്യൻ ലൂക്കോ ഇഞ്ചിക്കാടന്റെ സ്ഥിരം ഹോബി. ലൂക്കോ 28 വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു ഒന്നാംതരം നസ്രാണി ആയിരുന്നു. കേരളത്തിലും പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ആയി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കഴുത്തറുപ്പൻ വട്ടി പലിശ ഫിനാൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമ, അറുപിശുക്കനും അറ്റ കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്തവനുമായ ജോണി ലൂക്കോ ഇഞ്ചിക്കാടന്റെ ഏക ആൺ തരി. കേരളത്തിലും പുറത്തുമായി 200 അതികം ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട്‍ ഇഞ്ചിക്കാടൻ ഫിനാൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്. അപ്പൻ അറുപിശുക്കൻ ആയിരുന്നു എങ്കിലും മോൻ നന്നായി അടിച്ചുപൊളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺ വിഷയത്തിൽ നന്നായി ക്യാഷ് ചിലവാക്കുന്ന ആള് ആയിരുന്നു ലൂക്കോച്ചൻ. അവന് എവിടെയൊക്കെ എത്രയൊക്കെ കാമുകിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവന് പോലും കൃത്യമായി ഓർമ ഇല്ലായിരുന്നു.
അവൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കരം കൂർമ്മ ബുദ്ധിക്കാരൻ ആയിരുന്നു, കാമുകിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ. അവന്റെ പ്രധാന വീക്നെസ് 40 കഴിഞ്ഞ അമ്മായിമാർ തന്നെ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാമുകിമാരുടെ സൗന്ദര്യം പണം കുടുംബം അതിനെക്കാൾ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് കാമുകി ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ അമ്മയെ, മമ്മിയെ, ഉമ്മയെ, എല്ലാം ആയിരുന്നു. അവളുടെ അമ്മ സുന്ദരി ആണോ എന്ന് മാത്രം ആയിരുന്നു അവന്റെ നോട്ടം. പരമാവധി ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അകന്ന് കഴിയുന്ന,

Leave a Reply

Your email address will not be published.