രക്തപങ്കില നിഷിദ്ധഭോഗം 4 [Ansalna]

Posted by

രക്തപങ്കില നിഷിദ്ധഭോഗം 4

RakthaPankila Nishidhabhogam Part 4 | Author : Ansalna | Previous Part

(പെങ്ങളൂട്ടി)

———————————————

വെറും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സലാം എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തടിക്കച്ചവടത്തിലൂടെ ഒരു വടവൃക്ഷമായി വളരാൻ തുടങ്ങി.ഇറ്റാമന്റെ എല്ലാ മായൻ വിദ്യയും ഒടിപ്രയോഗവും സലാം അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഇറ്റാമനും സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഉയർന്നു.സലാം തടി നോട്ടമിടും ഇറ്റാമൻ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് തടിക്ക് ചുറ്റും ഒരു വലയമിടും. പിന്നെ പതിയിൽ കുടികൊള്ളുന്ന കാരണവന്മാരെ ധ്യാനിച്ച് ഉപാസനാ മൂർത്തിയായ രക്തചാമുണ്ഡിക്ക് വഴിപാട് നേർന്ന് അണ്ടർ വെയർ ന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പട്ടിന്റെ പൊതി നിവർത്തി അതിൽ സൂക്ഷിച്ച രോമങ്ങളിൽ ഒന്നെടുത്ത് ജപിച്ച് നിലത്ത് ഇടും.തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ രണ്ടു പേരും തിരികെ പോരും.

? നിലത്ത് വീഴുന്ന രോമം ഒരു വലിയ പഴുതാരയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് തടിക്ക് ചുറ്റും ഒരു വലം വച്ച് ആ തടിയിലേക്ക് കയറിപ്പോകും. പിന്നെ ആര് തടി വാങ്ങാൻ വന്നാലും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മുടങ്ങും. ആ മരം സലാമിനുള്ളതാണ്,ലാഭത്തിൽ ഒരു വിഹിതം ഇറ്റാമനും.കച്ചവടം വികസിച്ചു, നിലമ്പൂർ വരെ സലാം അറിയപ്പെടുന്ന തടിക്കച്ചവടക്കാരനായി വളർന്നു.

? സൈനബയുമായുള്ള സംഗമങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. അവളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന പഴുത്ത പേരക്കയുടെ മണം സലാമിന്റെ കാമ വികാരങ്ങളെ ഓരോ തവണയും മത്ത് പിടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു.സൈനബ രതിയുടെ വിശാലതയിൽ അർമ്മാദിച്ചു.അവൾ അവന് വേണ്ടി കക്ഷത്തിലും പൂറിലും രോമം വളർത്തി.രോമം നിറഞ്ഞ കക്ഷവും പൂറും അവൻ നക്കി രസിച്ചു. അവളുടെ വലിയ ചന്തികൾ അവനെ ഓരോ തവണയും പരവശനാക്കി.   അങ്ങനെയിരിക്ക ഒരു ദിവസം സലാം മൈനയെ റോഡിൽ വച്ച് കണ്ടു. അവൻ ചിരിച്ചെങ്കിലും അവൾ മൈന്ഡ് ചെയ്യാതെ നടന്നു പോയി.

? കോതമംഗലം, ചെറുവട്ടൂരിൽ ഒരു റബ്ബർ തോട്ടം കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചു തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി സലാം  ഇറ്റാമനാശാനുമൊത്ത് സൈനബയുടെ വീട്ടിൽ കയറി. തോട്ടം വാങ്ങിയ കാര്യമെല്ലാം സൈനബയോട് പറഞ്ഞ് ചായയും കുടിച്ച് അവർ ഇറങ്ങാൻ നേരം മൈനയുടെ എളാപ്പ കയറി വന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.