?നിഷിദ്ധപ്രണയം? [സഞ്ജു ദേവ്]

Posted by

നിഷിദ്ധപ്രണയം

Nishidha Pranayam | Author : Sanju Dev

 

ഓഫിസിൽ ചെറിയതിരക്കിലായിരുന്നു മധു .

വല്ല്യമോശമല്ലാത്ത ഒരു ബിസിനെസ്സ്ആണു.

ˇ

ഓർഡർഅനുസരിച്ചു യൂണിഫോമുകൾ തയ്ച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയകമ്പനി.

മധുപ്രായം 45. ഭാര്യ രാധ 40, രണ്ടു സന്തതികൾ . മൂത്തതു മകൾ  അനുഎന്നു വിളിക്കുന്ന അനഖ, ഇപ്പോൾപ്രായം 18 ഡിഗ്രിഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്നു..

ഇളയത്‌ മകൻ ഇപ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സച്ചിൻ  8വയസ്സ് ,

മധു മുൻപ് ഗള്ഫിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ സ്വന്തം ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട് 8 വർഷമായി. അതായത് ഇളയ മകൻ സച്ചിൻ ജനിക്കുമ്പോൾ

അന്ന് അനുവിന് പ്രായം പത്ത്,

അന്നേവരെ വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം നാട്ടിൽ വന്നുപോകാറാണ് പതിവ്.

മധു കാണാൻ നല്ല സുമുഖൻ ഇപ്പോഴും കണ്ടാൽ 35ഇൽകൂടുതൽ പ്രായം തോന്നില്ല.

അതു മധുവിന്റെ ഭക്ഷണ ക്രമവും വ്യായാമവുംതന്നെ.

എന്നാൽ ഭാര്യ രാധ അങ്ങിനെയല്ല അത്യാവശ്യം തടിയും ഇച്ചിരി  പ്രായമൊക്കെ തോന്നിക്കും. വീടുക്കാര്യങ്ങളും മറ്റുമായി ശരീര സൗന്ദര്യം നിലനിർത്താൻ രാധക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയാം.

എന്നാൽ കാണാൻ ഇപ്പോഴും നല്ല ഐശ്വര്യംമുള്ള മുഖമാണു.

അതിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിലാണ് മകൾ അനുവിനു സൗന്ദര്യം..

ആരും കൊതിചുപോകുന്ന ഭംഗിയാണ് അനുമോൾക്..

കോളേജിൽ അവളുടെ പുറകെ പ്രേമ അഭ്യാർത്ഥനയുമായി ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോയു നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവളുടെ ലോകത്തു ഒരാൾ മാത്രേ ഉള്ളു .

അവളുടെ സങ്കല്പ പുരുഷനായും സുഹൃത്തായും. എല്ലാം അതു വഴിയെ മനസ്സിലാക്കാം…,

..

Leave a Reply

Your email address will not be published.