സൽമ മിസ്സ്‌ 2 [മാജിക് മാലു]

Posted by

സൽമ മിസ്സ്‌ 2
മാജിക് മാലു
അവിഹിതം / ടീച്ചർ / കോളേജ്
SALMA MISS – 2 STORY OF ANITHA MISS / Previous Part


സൂസനുമായുള്ള സൽമ മിസ്സ്ന്റെ ലെസ്ബോ റിലേഷൻ വളർന്നു വലുതായി, പിന്നെ സൽമ മിസ്സ്‌ ഹോസ്റ്റലിലെ പല പല പൺകുട്ടികളെ തന്റെ ലെസ്ബോ കഴപ്പ് തീർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു, അതിനു കൂട്ടായി സൂസനും നിന്നു. ഒടുവിൽ സൂസൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് നെ കോളേജ് ഫെസ്റ്റ് ഡേയ് ക്യാമ്പസ്‌ന്റെ ടെറസിൽ കൊണ്ട് പോയി പണിതു, ഒപ്പം വേറെ രണ്ടു സീനിയർ പെൺകുട്ടികളും. സൽമ മിസ്സ്ന്റെ നല്ല കാലത്തിനു സൂസൻ മിസ്സ്ന്റെ സ്ട്രാപ്പോൺ അടിച്ചു മാറ്റി മൂന്നു പെരും കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പെണ്ണിനെ ശരിയാക്കി. പെണ്ണ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ സൂസനെയും മറ്റു രണ്ടു കുട്ടികളെയും പ്രിൻസിപ്പൽ പിടികൂടി. തൊണ്ടി മുതൽ ആയ സ്ട്രാപ്പോണും പിടിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കഠിനമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിലും തളരാതെ പിടിച്ചു നിന്ന സൂസൻ, ഒടുവിൽ പേരന്റ്സ് നെ വിളിക്കുമെന്നും കോളേജിൽ മൊത്തം അറിയിക്കുമെന്നും ഉള്ള പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഭീഷണിക്കു മുന്നിൽ, മാനം പോകുമെന്ന് ഭയന്ന് സൽമ മിസ്സ്‌ന്റെ പെരും പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലെ കളികളും എല്ലാം വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സൽമ മിസ്സ്ന്റെ കഥകൾ എല്ലാം കേട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ അന്തം വിട്ടു നിന്നുപോയി, ഉടൻ തന്നെ കൊടുത്തു ഡിസ്മിസൽ സൽമ മിസ്സ്‌ ന്, അതോടെ മിസ്സ്‌ അങ്ങനെ ആ കോളേജിൽ നിന്നു പുറത്ത് ആയി, നാണക്കേട് കാരണം മിസ്സ്‌ പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നില്ല.


മിസ്സ്‌ പതുക്കെ ബാംഗ്ലൂർ ഉള്ള തന്റെ ഫ്രണ്ട് അനിതയെ വിളിച്ചു താൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്‌തെന്നും താൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വരുകയാണെന്നും അവിടെ അനിത മിസ്സ്‌ന്റെ കോളേജിൽ ജോബ് ശരിയാക്കിതരണം എന്നും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.