തനിക്കു ജട്ടിയില്ലേ [Roja]

Posted by

തനിക്കു ജട്ടിയില്ലേ

Thanikku Jattiyille | Author : Roja

 

ദീപു…. വെറുമൊരു കുട്ടി അല്ല, ഇപ്പോൾ…..

തള്ളി… നിരങ്ങി… പത്തൊമ്പതിന്റെ പടി വാതിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു യുവാവ്… !

ˇ

താൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല….. കൗമാരം പിന്നിട്ടത്..

കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മാത്രമാണ്…. ദീപു   പാന്റ്സിലേക്ക് മാറിയത്…    അതും     കോളേജിൽ   പോകാൻ      മാത്രം…

നാട്ടിലൊക്കെ    നിക്കർ ഇട്ടോണ്ട് നടന്നപ്പോൾ…

കുസൃതി കുടുക്കകൾ ആയ ചില പെമ്പിള്ളേർ…..

ചിലർ തുറിച്ചും….

മറ്റു ചിലർ….. “ഇവനെന്താ ഇങ്ങനെ….? “എന്ന മട്ടിലും… നോക്കിയതും…… നോക്കുന്നതും…. ഒന്നും ദീപു.. അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല.

നാട്ടിന്പുറത്തു നിക്കർ ഇട്ട് നടക്കുന്നവർ..  അടിയിൽ… ജട്ടി.. ഇടുന്ന പതിവില്ല…. (പെമ്പിള്ളേർ…. തുറിച്ചു നോക്കിയത്… എന്തിനെന്ന്    മനസ്സിൽ ആയല്ലോ…. )

ജെട്ടി ഇട്ട് മുറുക്കിയില്ലെങ്കിൽ…. “അവൻ ”    ഒരു വശത്തു മാറി… തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാണാന് ആണ് ഈ ആക്രാന്തം…  !

ചിലർ കൊതിയോടെ നോക്കി    കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കി….

വേറെ ഉള്ളവരും കൂടി ഇത് കാണുന്നല്ലോ.  എന്ന കൊതി കെറുവ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.

ഒരു ദിവസം പരിസര വാസിയായ ഒരു പെണ്ണ്.. … ശോഭ…

സഹിക്ക വയ്യാതെ.. ചോദിച്ചു….,     “തനിക്ക്… ഒരു    ജട്ടി      ഇട്ട്    നടന്നൂടെ….? “

അതിന് ശേഷമാണ്…. ദീപു.. നിക്കർ ഉപേക്ഷിച്ചത്..

എന്തായാലും ശോഭയുടെ ആ ചോദ്യം…. ദീപുവിൽ     ഒരു പാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക്     വഴി വെച്ചു…

കതകടച്ച    ദീപു…. ആൾ കണ്ണാടി മുന്നിൽ നിന്നു കൊണ്ട്….

ശോഭയുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ…. പൊരുൾ തേടി….

Leave a Reply

Your email address will not be published.