മോഡൽ റാണി 10 [Roja]

Posted by

മോഡൽ റാണി 10

Model Raani Part 10 | Author: Roja

Previous Parts

 

വിൽ സ്മിത്ത് പൊതുവെ “രണ്ടാം കവാട “ത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്ന് മനസിലാക്കിയത് മുതൽ മനസ്സിൽ ഒരു പിടപ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്, ഉമയ്ക്….

റിച്ചാർഡ് സായ്പ് തള്ള വിരൽ കയറ്റി ഒരു തുടക്കമിട്ടു എന്നത് ശരി തന്നെ…   അന്നത് ഒരു സുഖമുള്ള നോവായിരുന്നു…….

അന്ന് സമാന്തരമായി റിച്ചാർഡ് സായ്‌പിന്റെ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട പണി ആയുധം തന്റെ ആഴങ്ങളിൽ കിളച്ചു മറിച്ചത്തിന്റെ സുഖത്തിൽ ആ നോവ് അലിഞ്ഞു പോയിരുന്നു…

കുനിച്ചു നിർത്തി തന്റെ കൂതി സ്മിത്തിന്റെ ഉമിനീര് കൊണ്ട് തെളിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്റെ കൂതിയിൽ തുപ്പി ദ്വാരം വികസിപ്പിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമം….

നാളെ ലോകം വെട്ടി പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കന്നിക്കാരിയുടെ പേറ്റുനോവ് പോലെ……. കാണാൻ ആശ്വസിച്ചു…

കുനിച്ചു നിർത്തിയ ഉമയുടെ കൂതി ഇപ്പോൾ സാമാന്യം വിസ്താരം വച്ചിരുന്നു..

കണ്ണടച്……. കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചമർത്തി……. നാളെ സ്മിത്തിനെ പോലെ ഏറെ പേർക്ക് “ഉപയോഗിക്കേണ്ട വഴി “. ..  ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വേറൊരാൾ ആയാലും തെളിക്കേണ്ടതല്ലേ… എന്ന് സമാധാനിക്കാൻ ഉമ ഏറെ പാട് പെട്ടു….

കുറച്ചൊക്കെ വിഷമോം വേദനേം ഒക്കെ സഹിച്ചേ തീരൂ..

വികസിച്ച കൂതി തുള കാത്തിരിക്കയാണ്….. ഈ നിമിഷം….. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷം…..

ഒടുവിൽ….. സ്മിത്തിന്റെ മകുടം രണ്ടാം കവാട വാതിൽകൽ വെട്ടു പോത്തിനെ പോലെ കൊതത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ചിടിച്…. വളരെ പതുക്കെ…. പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു….

കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു പരമാവധി നിയന്ത്രിച്ച ഉമയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി..

സ്മിത്തിന് ഒരു തരം അലോസരവും തോന്നാതിരിക്കാൻ ഉമ ശ്രദ്ധിച്ചു..

കവാട വാതുക്കൽ നേരിട്ട ഒരു പ്രയാസം തുടർന്നു കണ്ടില്ല……

സ്മിത്തിന്റെ കുണ്ണ അനായാസം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി…….

വേദന സുഖത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു….

സ്മിത്ത് കുണ്ണ  മുഴുവനായി പുറത്തെടുക്കാതെ അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നത് കരുതലോടെ ആയിരുന്നു…….

Leave a Reply

Your email address will not be published.