കറുത്ത ത്രികോണം 2 [രാജി]

Posted by

കറുത്ത ത്രികോണം 2

Karutha Thrikonam Part 2 | Author : Raji

Previou Parts | Karutha Thrikonam Part 1 |

 

അരുതാത്തത് സംഭവിച്ചു പോയ ഞെട്ടലിൽ പ്രേം മിണ്ടാട്ടവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കഴിയുന്നത് ചേട്ടത്തി അമ്മ ദിയ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു… വല്ലാത്ത ഒരു കുറ്റ ബോധം പ്രേമിനെ വല്ലാതെ അലട്ടി…

ˇ

ആദ്യം എതിർപ് കാണിച്ചെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ചേട്ടത്തി അമ്മ വഴങ്ങിയത് നേരിയ ആശ്വാസം പകർന്നു.. ചേട്ടനോട് ചെയ്‍തത് പൊറുക്കാവുന്നതല്ല എന്ന് പ്രേം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു..

ചേട്ടത്തി അമ്മ ദിയ എന്നാൽ മറിച്ചായിരുന്നു..  ആദ്യം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ എതിർപ് കാണിച്ചെങ്കിലും എറെ കൊതിച്ചത് ചോദിക്കാതെ തന്നതിൽ പ്രേമിനോട് ദിയയ്ക് നന്ദി ഉണ്ടായിരുന്നു…

പ്രേം ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ദിയയ്ക് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കി…

“ഇയാൾ എന്താ ഇങ്ങനെ മുഖം വീർപ്പിച്ചു കെട്ടി ഇരിക്കുന്നെ.. ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്തോ… ?”

“ചെയ്‍തത് ഞാനല്ലേ… “

“ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന… “

“അരുതാത്തത്… “

“അങ്ങനെ പൂർണ നഗ്നയായി എന്നെ കണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ യൗവനം കത്തി നിൽക്കുന്ന ഇയാളെ പോൽ ഒരാൾക്കു നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നത് സാധാരണയാണ്…. അതിന് ഇയാൾ മിണ്ടാതെ നടന്നാൽ എനിക്ക് പ്രയാസമാ… അറിയോ.. എന്റെ പൊന്നല്ലെ… നമുക്ക് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും ഇരിക്കാം… ഒന്നുമില്ലേലും എനിക്ക് പൗരുഷം എന്തെന്ന് കാട്ടി തന്ന രണ്ടാമത്തെ പുരുഷനല്ലേ… “

“സോറി, ചേട്ടത്തി അമ്മേ… “

“ദേ.. ഈ വിളി… മറ്റാരും കേൾക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മേലിൽ ദിയ എന്ന് വിളിച്ചോ… ഞാൻ പ്രേം എന്നും… കേട്ടോ കുട്ടാ… “

ദിയയുടെ സംസാരത്തിൽ ഉടനീളം ആസക്‌തിയുടെ ഒരു ചുവ പ്രകടമായിരുന്നു…

“എന്താ പ്രേം, ഇയാൾക്കു മനസിലായില്ല എന്നുണ്ടോ “

“ഇല്ല, ദിയ… “

ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ദിയ പറഞ്ഞു, “ഗുഡ്.. അങ്ങനെ വഴിക്കു വാ.. “

Leave a Reply

Your email address will not be published.