ഹതഭാഗ്യൻ [Night writer]

Posted by

ഹതഭാഗ്യൻ

Hathabhagyan Author : Night Writer

 

ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം രശ്മി ചേച്ചി എന്നെ കണുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ നോക്കുമായിരൂന്നൂ. ആ നോട്ടം തന്നിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു വിളിയായിരൂന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അധികകാലം വേണ്ടി വന്നില്ല…രവി ചേട്ടൻ അവധിക്ക് വന്ന സമയതാണ് അത് സംഭവിച്ചത്…. ഒരു ദിവസം കാലത്ത് വിട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു… തന്റെ സുഹുത്തുക്കൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നും അവർക്ക് പാർട്ടി നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സഹായതിന് ആണ് എന്നെ വിളിച്ചത്..വിട്ടിൽ പെയിന്റ് പണിക്കാരും മറ്റുംമായി നല്ല തിരക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ ആണ് ഈ പാർട്ടിയും … ഞങ്ങക്ക് ഒരു പാട് സഹായo ചെയ്ത് തന്നയാൾ എന്ന നിലക്കും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയാല്ലൊ എന്ന് കരുതിയാവണം രവിയെട്ടൻ വിളിച്ചൽ എന്റെ വിട്ടിൽ ആരും ഒന്നും പറയാറില്ല..

ഒന്നാമതെ നിലയിൽ ആണ് പാർട്ടിക്ക് അവശ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത്… ഞാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വരുന്നതും മുകളിൽ എതിക്കുന്നതിന് ഇടക്ക് ആരെയോ കണുന്നതിനായി രവിയേട്ടൻ പുറത്ത് പോയി.
സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞ് മുറിയിലെ ടൊയ്ലെറ്റിൽ പോയതാണ് എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത്…..
ഞാൻ ടെയ്‌ലെറ്റിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ മുറിയിൽ രശ്മി ചേച്ചി ഡ്രസ്സ് മറാനായി ബ്രാ അഴിച്ച് തന്റെ തുടുത്ത മുലകൾ പുറത്ത് കണിച്ച് നിൽക്കുന്നു…. തികച്ചും ആവിച്ചാരിതമായിരൂന്നു ആ കുടി കഴ്ച്ച.. ഞാൻ അകത്ത് ഉള്ളത് അറിയാതെയാണ് രശ്മി ചേച്ചി മുറിക്ക് ഉള്ളിൽ കയറിയതും മുറി അകത്ത്‌ നിന്നും കുറ്റിയിട്ട് തന്റെ സ്വന്തം ശരീരം സ്വതന്ത്രമാക്കിയതും…
ഞാൻ ടെയ്ലെറ്റിന്റെ കതക്ക് തുറന്ന് പുറത്ത് കടന്നതും രശ്മിചേച്ചിയെ കണ്ട് ഞാനും എന്നെ കണ്ട് രശ്മി ചേച്ചിയും ആദ്യം ഒന്ന് പേടിച്ചു പോയി… സ്ഥലകാലബോധം വിണ്ടെടുത്ത് ചേച്ചി തന്റെ മാറിടം കൈകൾ കൊണ്ട് മറച്ചു പിടിച്ചു… ചേച്ചിയുടെ കൈക്കൾക്ക് പുറത്തെക്ക് തെറിച്ച് നിൽക്കുന്ന മുലയിലേക്ക് ഒന്ന് കുടി നോക്കി ഞാൻ ഒരു യന്ത്രതെ പോലെ കതക് തുറക്കാൻ നീങ്ങിയതും ചേച്ചി അത് തടഞ്ഞു… ഞാൻ വേഗം തന്നെ തിരിച്ച് ടോയ്ലെറ്റിലേക്ക് കയറി…. വാതിലടച്ചു… എന്റെ ശരീരം മെത്തം ചുടാവുന്നത് പോലെ തോന്നി എനിക്ക് …. എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടത് എനിക്ക് വിശ്വാസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല…. ഞാൻ ആ കണ്ടത് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി വാതിൽ തുറന്ന്‌ പുറത്ത് പോകുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു…. അൽപസമയം കുടി അവിടെ നിന്ന ശേഷം ഞാനും പുറത്തിറങ്ങി…

ˇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.