അയൽ വീട്ടിലെ കളി

Posted by

അയൽ വീട്ടിലെ കളി

AyalVeetile Kali Author : കാലൻ

 

 

ഇത് ഒരു അവിഹിത ബന്ധത്തിൻ്റെ കഥയാണ് അയൽ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയും പണികരൻ ചെക്കനും അവർ തമില്ലുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോവുന്നത്

എൻ്റെ വീട് ഒരു ്ഉൾ ഗ്രാമത്തിലാണ് തൊട്ട വീട്ടിൽ ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് കണ്ടാൽ നല്ല ചന്തം ഉള നല്ല വെളുത്ത ശരീരം നല്ല കോഴുത്ത വലിയ പാപ അത് ഇങ്ങനെ ജാക്കറ്റിനുഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ചന്തം അൻ കണ്ടാൽ തന്നെ  വെള്ളം പോവും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം െഎൻ്റെ വീടിലെ പണിക്ക് ഒരു ചെക്കൻ വനത് പണി െഎൻ്റെ വീടിലാണെങ്കിലും ചെക്കൻ്റെ കണ്ണ് വെളികയിരുന്നു െഎൻ്റെ വീട്ടിൽ ടൈൽസ് പണി ആയിരുന്നു ഞാൻ പണി െഎന്തായി നോക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് അവൻ ജനലയുടെ വെളിയിൽ കൂടി അഹ്‌ ചേച്ചിയെ നോക്കി വെള്ളം െഇറക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അവൻ

അവൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് അവൻ്റെ കമ്പി തടവുനത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചേച്ചി അപ്പുറത്ത് നിന്ന് തുണി അലക്കുകയായിരുന്നു  അലക്ക് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ചന്ധമായിരുന്നു സരിയെല്ലാം പൊക്കി വച്ച് തുട പകുതി ഓളം വെളിയിൽ കാണിച്ച് കുനിഞ്ഞു നിന്ന് പാപ പകുതി ഓളം വെളിയിൽ വന്ന് ശരീരം ആകെ വെയർപ്  അത് കണ്ടാൽ തന്നെ ആർക്കും ചെയാൻ തോന്നും അവൻ പണിയോനും ചെയ്യാതെ അവൻ ചേച്ചിയെ നോക്കി നികുകയാണ് ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല

അടുത്ത ദിവസം അവൻ പണിക്ക് വന്നു അവൻ ഇടക്കേ ചേച്ചിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു്  അവൻ െഎങ്ങന്നെ ചേച്ചിയോട് കമ്പനി അയെന്ന് െഎനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞങൾ വെളിയിൽ പോകാൻ െഇറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരുന്ന് അവൻ്റെ വരവ് ഞാൻ വരണ്ട െഎന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഓർത്തില്ല വന്നതല്ലേ തിരിചയകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു പണി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ നോക്കാൻ തൊട്ട വീട്ടിലെ ചേച്ചിയെ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഒകെ പറഞ്ഞു ഞങൾ അങ്ങനെ യാത്ര പോയി അപ്പോഴാണ് പെട്ടണ് പണിമുടക്ക് ബസ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ  വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വെളിയിൽ ഒരു ചെരുപ്പ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു് ഞാൻ ഉള്ള്ിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ ചേച്ചിയും അവനും തമ്മിൽ കെട്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *