മകന്റെ സഹായത്തോടെ അമ്മയെ [JADU]

Posted by

മകന്റെ സഹായത്തോടെ അമ്മയെ

MAKANTE SAHAYATHODE AMMAYE AUTHOR JADU

ഈ  കഥ തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികം.എന്റെ നീല പടം കാണുന്നത് അറിയുന്ന ബിഎസ്എൻഎൽ പണിക്കാരൻ എന്നെ ബീഷണി പെടുത്തി അമ്മയെ   പണ്ണാൻ കൊടുക്കുന്ന ത് ആണ് കഥയുടെ ഇതിവൃത്തം.എന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി പറയുകയനെല്ല്‌ സാംബ്ബത്തികം ആയി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന കുടുംബമാണ് എല്ലാദിവസവും പുറം പണിക്കായി രണ്ടു ആണുങ്ങളും ഒരു സ്ത്രീയും ഉണ്ട്.അമ്മയനേൽ കാശിന്റെ അഹങ്കാരം അവരി ല്‌ തീർക്കരുമുണ്ട അതുകൊണ്ട എല്ലാവർക്കും നല്ല ദേഷ്യം ആണ് അമ്മയോട്.പിന്നെ കാണാൻ നല്ല മൊലയും കുണ്ടിയും ആയതയുകൊണ്ട് അവർ നന്നായി ശരീരം മൊത്തം കൊത്തി വലിച്ച് അവരുടെ ദേഷ്യം കാമം ആയി മാറ്റും.ഇനി കതയിലേക്ക്‌ കടക്കാം. എന്റെ സ്ഥിരം ഹോബി അണ് കമ്പി വായിക്കുന്നതും നീല പടം കാണുന്നതും അതിൽ മിക്കതും അമ്മ കഥകളാണ് കൂടുതൽ.പക്ഷേ ഒരിക്കലും എന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ആ കണ്ണിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല.ഒരിക്കൽ നെറ്റ് കട്ട്‌ അയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബിഎസ്എൻഎൽ പരാതി കൊടുത്തു.2 ദിവസം വയികയാണ് പണിക്കാരൻ എത്തിയത്. വയികി എത്തിയതിന് അയാളോട് കയർത്തു സംസാരിക്കുകയും  ചെയ്തു. അയാളും തിരിച്ച് ദേ പെടുകയും ചെയ്തത് കേട്ട് അമ്മ വീടിന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. പണിയാൻ വന്നാൽ തർക്കികണ്ട് പണിതട്ട് പോയികൊലനം എന്ന് അമ്മയും പറഞ്ഞു. അമ്മയെ കണ്ടതോടെ അയാള് ഒരു നിമിഷം ഒന്നും മിണ്ടാതെ വെള്ളം ഇറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അമ്മയെ ശ്രദിച്ചത് കറുത്ത നൈറ്റി ആയിരുന്നു വേഷം.ശരീരത്തില്‌ വിയർത്ത ഒട്ടിനിൽക്കുന്ന് മുലഞെട്ടുകൾ ചെറുതായി തളളി നൽകുന്നുണ്ട്.നല്ല വെളുത്ത ശരീരം നല്ലവേലുപ്പം ഉള്ള മുലകൾ നൈറ്റി ഉളളിൽ തിങ്ങി ഇരിക്കുന്നു. പെട്ടന്ന് അയാള് ബോതം വന്നതു പൊലെ മറുപടി നൽകി വയർ എല്ലാ പഴയതാണ നല്ല പണി പണിയനുണ്ടെന്ന്.സഹായത്തിനായി രണ്ട് ആനുങ്ങളെം കുട്ടി കൊല്ലാൻ അമ്മ പറഞ്ഞു.മൂന്ന് പേർക്ക് പണിയാൻ ഉള്ളതുണ്ടെന്ന് അയാളും. അയാൾ കുത്തി സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കു മനസ്സിലായി.എന്റെ വീട്ടിലെ രണ്ടു പണിക്കരും അയാളും പണി തുടങ്ങി .

Leave a Reply

Your email address will not be published.