ആദ്യ രോമഹർഷം [ValentinO]

Posted by

ആദ്യ രോമഹർഷം‌

ADYA ROMAHARSHAM AUTHOR VALEnTINO

ഹായ് എന്റെ പേര് ശ്രീപ്രിയ. ഒരു മലയോര കർഷക കുടുംബത്തിലെ ഏക മകൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ. തികച്ചും ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടി. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലൈംഗിക അനുഭവം ആണ് ഇതു. Plus 1 നു പഠിക്കുന്ന കാലം. പത്തു വരെ സെക്സ് എന്താണെന്നും എന്തിനാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും എനിക്ക് ഒരുപിടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരികൾ കുറച്ചു ക്യാഷ് ടീംസ് ആയിരുന്നു.

ഞങ്ങൾ 5 പേരിൽ എനിക്ക് മാത്രമാണ് മൊബൈൽ ഇല്ലാതിരുന്നത്. അവർ മൊബൈലിൽ സെക്സ് വീഡിയോസ് കാണുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തോ എനിക്ക് കാണാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവർ കണ്ടതിന്റെ കഥ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ഹരം ആയിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മാത്രമാണ് ലൈൻ ഇല്ലാതിരുന്നത്. പലപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സ് മുറികളിൽ കൂട്ടുകാരികളുടെയും അവരുടെ കാമുകന്മാരുടെയും (എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ ബോയ്സ് ) രതി ലീലകൾക്കു കാവൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ആയിരുന്നു. പലപ്പോഴും എന്റെ കണ്ട്രോൾ നഷ്ടമായി ഞാൻ അവരുടെ പരിപാടികൾ ഉളിഞ്ഞു നോക്കാറുണ്ട്.

അപ്പോഴും സ്വന്തമായി ആ സുഖം കിട്ടാത്തതിൽ ഞാൻ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ മെലിഞ്ഞ ശരീരം ആയിരുന്നു എനിക്ക്. പറയത്തക്ക കുണ്ടി വലിപ്പമോ മുല വലിപ്പമോ എനിക്കില്ലാരുന്നു.

ഒരു ഇഢലിയിൽ ഒരു മുന്തിരി വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണോ അത് പോലെ ആയിരുന്നു എന്റെ മാറിടം. ചിലപ്പോ ആകാര വടിവ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാകും ആരും എന്നെ നോക്കാത്തത് എന്ന് ഞാൻ മനസിലാക്കി.

സംഭവം നടക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ്. മൂത്ത അമ്മാവന്റെ മകളുടെ നിശ്ചയത്തിന് ഞാനും അമ്മയും വണ്ടികയറി, അച്ഛൻ ജോലി കഴിഞ്ഞു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മാവൻ ആർഭാടമായി നിശ്ചയം ഒരുക്കി. കല്യാണത്തിനുള്ള ആൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും സ്വന്തക്കാരെയും വിളിച്ചു. നിശ്ചയ തലേന്ന് ഒരു 7 മണി ആയപാടെ ഒരു കാർ വന്നു നിന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.