അനു ചേച്ചി 3 [Nishanth]

Posted by

അനു ചേച്ചി 3

Anuchechi Part 3 Author : Nishanth

Previous Parts | Part 1 | Part 2 |

 

കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളുടെ ലിങ്ക് മുകളിൽകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിമർശനങ്ങൾകും അഭിനന്ദനങ്ങൾകും നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിഷാന്ത്. അധികം കഥകൾ എഴുതി പരിചയമില്ലാതതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെക്കിൽ ക്ഷമിക്കുക.

അനുചേച്ചിയുമായുള്ള എന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകും തോറും ഞാൻ സ്വകാര്യമായി പകർത്തിയതും, ചേച്ചി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തതുമായ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും കൊണ്ടെന്റെ ഫോൺ നിറഞ്ഞു. ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു പുതിയ മെമ്മറി കാർഡ് തന്നെ വാങ്ങി. എന്നാൽ ചേച്ചി പോലുമറിയാതെ എനിക്കായി ചേച്ചി സമ്മാനിച്ച ആ 2 ദിനങ്ങളെ പോലെ മറ്റൊരുദിനം പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എല്ലാ വൈകുനേരങ്ങളിലും ചേച്ചി ആ വെള്ള യൂണിഫോമിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിനുള്ളിൽ ഉള്ളത് പലതും ഞാൻ കണ്ടത് പോലുമറിയാതെ തന്റെ എല്ലാം തന്നെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചി. ഞാൻ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഓരോ തവണ കാണുമ്പോയും ഒരു പുതിയ അനുഭുതി എന്നിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ കണ്ടതിനും അപ്പുറം എന്നിൽ എത്തിചേരാനായി കാത്തിരിക്കുക അല്ലാതെ മറ്റൊരു നിവർത്തിയുമില്ലാരുന്നു.എന്റെ ഫോണിൽ ഉള്ള ചേച്ചിയുടെ അർത്ഥ നഗ്നമായ ശരീരം തരുന്ന ലഹരിക് ഞാൻ തീർത്തും അടിമപെട്ടു തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇനി കാണാൻ ഉള്ളത് ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളത്, എന്നിലെ ആകാംഷയെയും കാമത്തെയും ഉണർത്തി. ദിവസത്തിൽ 2-3 തവണ ഞാൻ ന്റെ കാമത്തെ പൊട്ടിയോലിപിച്ചു.ചേച്ചിയോട് ഉള്ള കാമം വളരെ ഭ്രാന്തമായി മാറാൻതുടങ്ങി, ഞാൻ ചേച്ചിക്കുവേണ്ടി ചീറ്റികുന്ന പാൽ ചേച്ചിയെ കൊണ്ടുതന്നെ കുടിപ്പിക്കണമെന്ന ഒരാഗ്രഹം എന്നിൽ ഉടലെടുത്തു.ചേച്ചിയോട് ഉള്ള കാമത്തിന്റെ ഭ്രാന്തമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ആകാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നത്. പല പല ഐഡിയകൾ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അത് ഞാൻ അങ്ങ് സാധിചെടുത്തു. പതിവ് പോലെ ഒരു വൈകുന്നേരം ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഗിറ്റാർ പ്രാക്ടീസിനായി ചെന്നു, ജോലികഴിഞ്ഞു ചേച്ചി വന്നു ഫോണിൽ കുത്തി ഇരിപ്പാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.