കുണ്ടൻ സുലുവിന്റെ ഭാര്യ 3 [PaVaN]

Posted by

കുണ്ടൻ സുലുവിന്റെ ഭാര്യ 3 [PaVaN]

KUNDAN SULUVINTE BHARYA 3 AUTHOR-PAVAN

[PART- 1] [PART2]

സുലു വിന്റെ അച്ഛനും അനിയന്മാർക്കും മാത്രമല്ല ആ നാട്ടിലെ ഒരു വിധം യുവാക്കളുടെ ഒക്കെ കാമം അടക്കി കൊടുത്തിരുന്നത് ശാന്ത ആയിരുന്നു.

കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരും, കഴിയാത്തവരും, വെള്ളം വെച്ചവരും, കാറ്റു മാത്രം വരുന്നവരും, എല്ലാം ശാന്തയുടെ തേൻപൂറിന്റെ അടിമകൾ ആയിരുന്നു.

രാത്രി ആ ഇടവഴിയിൽ നല്ല തിരക്കാണ്

ശാന്തയുടെ കുഞ്ഞമ്മയാണ് ആളെ കേറ്റി വിടുന്നത്.

ഒരാൾക്ക് പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ്

അത്രേ കിട്ടു

അതിനുള്ളിൽ എല്ലാം ചെയ്തു പുറത്തു കടക്കണം

പതിനഞ്ചു മിനിറ്റിനു ആയിരം രൂപ അതാണ് കണക്കു

അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് കൂടും

ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ശാന്ത ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കൂല

ആദ്യ പതിനഞ്ചിൽ പെടാനായി അവിടെ എന്നും വഴക്കും തെറി വിളിയുമാണ്

കുഞ്ഞമ്മ ഒരു ഉണക്ക കമ്പാണ്

മുലയും ഇല്ല ചന്തിയും ഇല്ല

അറുപതിനടുത്ത പ്രായം വരും

നിരാശരായി മടങ്ങുന്നവർക്കു അവർ ഒരു കൈ സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കും

ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതു കൊടുത്താൽ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വെള്ളം വരുത്തി കൊടുക്കും

500 ആണെങ്കിൽ വായിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കും

പൂറു കൊടുക്കില്ല

വേണമെങ്കിൽ ലുങ്കി പൊക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതിനു 100 രൂപ അധികം കൊടുക്കണം

ശാന്തയും ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞമ്മയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ആശ്രയം സുലു ആണ്

അഞ്ചു പൈസ വാങ്ങാതെയാണ് സുലു നാട്ടിലെ പുരുഷന്മാരുടെ കടി മാറ്റികൊടുക്കുന്നത്.

ഒരു ദിവസം ഒരു അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published.