ഞാൻ അനുഷ 14 [Anusha]

Posted by

ഞാൻ അനുഷ 14

Njan Anusha  Part 14 Author : Anusha

Previous Parts | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9 | PART 10 | PART 11 | PART 12 | PART 13 |

 

 

അങ്ങനെ ഗോവൻ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു റൂമിൽ എത്തി…
യാത്രയും സായിപ്പിന്റെ കൂടെ ഉള്ള കഴപ്പ് തീർക്കലും… എല്ലാം കൂടി ശരീരം തളർന്നു… പനി പിടിച്ചു…
രണ്ടു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാതെ കിടന്നു… മൂന്നാം ദിവസം ഞാനും അങ്കിളും ഓട്ടോക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ പോയി… ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറെ കണ്ടു…
ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടു ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിച്ചു… ഡോക്ടർ എന്റെ തുണി എല്ലാം അഴിച്ചു… പൂറു വരെ പരിശോധന നടത്തി… അങ്കിൾ പുറത്തായിരുന്നു..

ഡോക്ടർ “കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണോ?”

ഞാൻ “അല്ല..”

ഡോക്ടർ “ശരീരം മുഴുവൻ നീരാണല്ലോ… അരങ്ങിൽ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയോ..?”

ഞാൻ “ഇല്ല… അതു പിന്നെ…”

ഡോക്ടർ ” പറഞ്ഞോളൂ…”

ഞാൻ “ടൂർ പോയിരുന്നു ഗോവക്ക്… യാത്ര ചെയ്തു കുറെ നേരം..’

ഡോക്ടർ “യാത്ര ചെയ്ത ക്ഷീണം അല്ല കുട്ടി നിനക്ക്… ദേഹം മുഴുവൻ പാടുകൾ… മുലകളിൽ പല്ലിന്റെയും… പിന്നെ… “

ഞാൻ “ഡോക്ടർ അതുപ്പിന്നെ.. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ.. ഒരു സായിപ്പും ആയി… “

ഡോക്ടർ “ഓ ഒക്കെ ഒക്കെ… ഒരിക്കലും ഇത്രക്കും ഹാർഡ് ആയി സെക്സ് ചെയ്യരുത്… ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണോ.. എച്ച്. ഐ.വി ടെസ്റ്റ് വല്ലതും… “

ഞാൻ “നോ മാം… സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു..”

ഡോക്ടർ “സെക്സ് അടിക്ട് ആണോ..?”

ഞാൻ “അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ…”

ഡോക്ടർ “കാമുകൻ ഉണ്ടോ..? “

ഞാൻ “ഉണ്ടായിരുന്നു..”

ഡോക്ടർ “ഒക്കെ.. ഫിംഗേറിങ്… അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്ങിക്കും യൂസ് ചെയ്തു സ്വയംഭോഗം ചെയ്യാറുണ്ടോ…?”

ഞാൻ “ഡോക്ടർ അതുപ്പിന്നെ… ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്…”

Leave a Reply

Your email address will not be published.