അനുഭൂതി അനുഭവം 1

Posted by

അനുഭൂതി അനുഭവം 1

ANUBHOOTHI ANUBHAVAM 1 BY ANURAGI

എന്റെ പേര് അനു എനിക്ക് 29 വയസു കഴിഞ്ഞു ഞാനും എന്റ്റെ ഭാരതാവിന്റെ അസഹനും ആയുള്ള അനുഭവം അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടു പഗ്ഗുവാകാൻ പോകുന്നത്.എന്റ്റെ ഭർത്താവു അരുൺ മിലിറ്ററി നുസിങ്‌ അസ്സിസ്റ്റനന്റ് ആണ് കളയണം കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു നാള് ഞാൻ ആഗ്രയിൽ ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചു താമസച്ചു എല്ലാ പെങ്കുട്ട്ടികളെ പോല്ലേ എനിക്കും ഒരുപാടു അഗ്രഗൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ മനസിലാക്കാൻ അരുണിന് കഴിഞില്ല കാരണം അരുണിന് എപ്പോഴും ജോലിത്തിരക്കും കൂട്ടുകാരും മറ്റാരമായിരുന്ന എല്ലാം.അങനെ അരുണിന് പറ്റാൻകോട്ടിലേക്കു മാറ്റമായി.ഫെയ്‌ൽഡ് ഏരിയലേക്ക് ആണ് മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അരുൺ നാട്ടിൽ അരുണിന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു.അങ്ങനെ ഞാൻ അരുണിന്റെ നാട്ടിലേക്കു വന്നു.അരുണിന്റെ വീട്ടിൽ അരുണിന്റെ അമ്മയായും അച്ഛനും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആറിന്റെ അച്ഛനും മിലിറ്ററിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ റീടൈറ്മെൻറ് കഴിഞ്ഞു നാട്ടിൽ കുറച്ചു റബ്ബെറും കൃഷിയും ഒക്കെ ആയി നോക്കി നടത്തുന്നു.അമ്മയാണെകിൽ ഞങളുടെ കല്ലിയാണം കഴിഞ്ഞു അമ്പലവും പൂജയും ജ്യോതിഷവും മായി കഴിയുന്നു.ആ അരുണിന്റെ അച്ഛനെ കുറച്ചു പറഞ്ഞില്ലാലോ അരുണിനെ പോലെ യല്ലേ അച്ഛൻ അച്ചാച്ചനെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് അരുൺ എന്ന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന ദിവസമായിരുന്നു.

ˇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.