രമ്യ ചേച്ചിയുടെ ഏദൻ തോട്ടം

Posted by

രമ്യ ചേച്ചിയുടെ ഏദൻ തോട്ടം

RAMYACHECHIYUDE ETHAN THOTTAM BY AROMAL

രമ്യ പേര് പോലെ സുന്ദരി , ശരീരത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും കാമം നിറഞ്ഞു

നില്ക്കുന്ന പെണ്ണ് . 36 വയസിൽ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന മാദകത്വം. വെളുത്തു തുടുത്ത്കൂ നില്ക്കുന്ന ശരീരം. വടിവൊത്ത

അവയവങ്ങൾ, 36D യിൽ എന്നെ പിടിച്ചോ എന്ന്ട്ടു നില്ക്കുന്ന മുല. വെളുത്ത നിറം . തള്ളി നില്ക്കുന്ന കുണ്ടി. ചന്തിയുടെ അടുത്ത് വരെ എത്തുന്ന

എന്നാ ഇട്ട മുടി. വട്ട മുഖം . കാമം ഞ്വളിക്കുന്ന കണ്ണുകള. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അറിയാം, പൊട്ടാൻ വെമ്പി നില്ക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അത് എന്ന്.

കൂടു കാരനോടുള്ള സ്നേഹം എനിക്ക്

അവളെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും മറക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്.

അതവിടെ നില്ക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഞാൻ അവളുടെ ഒരു ആദ്യാനുഭവം പറയാം.

അവൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു മുല കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ്

അവളുടെ ആദ്യത്തെ വഴി തെറ്റൽ.എങ്ങിനെ എന്നറിയില്ല, എന്തിനു

എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ, അതൊരു പയ്യൻ ആയിരുന്നു. ഒരു 19 കാരൻ . അന്നവൾക്ക് 28 വയസ് . അവന്റെ പേര് രാജേഷ്.

ഒരു കോളേജ് കുമാരൻ .ചേട്ടൻ

മിക്കവാറും ജോലി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വീട് വിട്ടു നില്ക്കുന്ന സമയം, ഇവൻ ആണ് വീട്ടിലെ സഹായങ്ങൾ ഒക്കെ അവള്ക്കും ആ

വീടിനും ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതിറെ പ്രത്യേക സ്നേഹവും അവൾക്കു

അവനോടുണ്ടായിരുന്നു. സ്നേഹം വഴി തെറ്റാൻ അധികം സമയം വേണ്ടല്ലോ!.

Leave a Reply

Your email address will not be published.