ഇരുമുഖി 1

Posted by

ഇരുമുഖി

Erumukhi Part 1 bY Hunt

കൈതോട്

പൂർണമായും ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് കൈതോട്.. ഒരുവശത്ത നിറയെ മാവുകളും മറുവശത്ത് തെങ്ങിൻതോപ്പ്, നടുവിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സാമാന്യം വിസ്താരമുള്ള ജലാശയം ആയിരുന്നു ഗ്രാമത്തിലെ മൂടും മുലയും ഉള്ള സ്ത്രീജനങ്ങൾ കുളിക്കാനും അലക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിരായിൻ കെയുടെ കൊപ്രക്കളം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുളിക്കടവ് നോട് ചേർത്തു എന്തിനാണ് കൊപ്രക്കളം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ” പണികഴിഞ്ഞ് പോവുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അലക്കാൻ നനയ്ക്കാനും എളുപ്പമാവും” ഇതായിരുന്നു അയാളുടെ മറുപടി. നാട്ടിലെ പരദൂഷണക്കാർ ആയ സ്ത്രീകൾക്ക് അയാൾ ജോലി കൊടുത്തത് അവരുടെയെല്ലാം കറുത്തതും വെളുത്തതുമായ വലിയ കുണ്ടിതുളയിൽ
തൻറെ കാലൻ മുട്ട കത്തിയമരാൻ വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ത ഒരു രഹസ്യം തന്നെയായിരുന്നു.
കുഞ്ഞിരായിൻ രണ്ട് മക്കളുടെ പിതാവായിരുന്നു. അബ്ദു,മജീദ്.
നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ അബ്ദുവിന് മജീദിനും പിതാവിനെപ്പോലെ അദ്ധ്വാനിക്കാനുള്ള താൽപര്യക്കുറവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവരാരും കുഞ്ഞിരായിൻ മൺമറഞ്ഞ തിനുശേഷം കളത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല.
അതിപ്പോൾ കുളിക്കടവിൽ അക്കരയുള്ള പറമ്പിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളെ കുത്തു പടം കാണിച്ച് തുടയിൽ വെക്കുന്ന ലാലുവിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ്.
പ്രാരാബ്ദം മൂത്ത അവൻ ഗൾഫിൽ പോയപ്പോൾ കളത്തിൽ വീണ്ടും മൂകത നിറഞ്ഞു.

അരിക്കോട്

അതായിരുന്നു കുഞ്ഞിരായിൻ റെ വീട്ടുപേര്. മൂത്തവനായ അബ്ദു തൻറെ ഇരുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ മകനായ റഫീഖിനെ ഭാര്യ കദീജെന ഏൽപ്പിച് ഗൾഫിലേക്ക് പോയി..
ഇളയവനായ മജീദ് ഭാര്യ റസിയ മകൻ റമീസും അബ്ദുവിന്റെ വീടിന് പിറകുവശം തന്നെ താമസമാണ്. വീട്ടു പേരുപോലെതന്ന മജീദിനെ അങ്ങാടിയിൽ പലചരക്കുകട യായിരുന്നു. വാപ്പയുടെ അതേ ശരീരഘടന യായിരുന്നു മക്കൾക്കും കിട്ടിയത്. കൂണ്ണ ഏതാണ്ട് വാപ്പയുടെ തന്നെ. അബ്ദുനപ്പോലെ മജീദ് കുണ്ടിയിൽ അടിക്കുന്നതിൽ വലിയ താൽപര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ റസിയയുടെ പുറിന് എന്നും പെരുന്നാളായിരുന്നു. ഒരുതരത്തിലും അവൾ പട്ടിണിയായി ഇല്ല. കുണ്ടി പ്രിയൻ അല്ലെങ്കിലും മജീദ് നന്നായി നകകിയും പിടിച്ചും റസിയെയ ഒരു വലിയ കുണ്ടി ഉടമയായിരുന്നു. തൻറെ പ്രയത്നമാണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ വലിയ കുണ്ടി പന്തുകൾ കുലുക്കി അവൾ പറയും

Leave a Reply

Your email address will not be published.