മദർ അമ്മയും ആൻസി സിസ്റ്ററും

Posted by

മദർ അമ്മയും ആൻസി സിസ്റ്ററും

Motherammayum Ancy Systerum Author : നാൻസി

 

തലേ ദിവസം കൃഷിയിടത്തിൽ സിസ്റ്ററിന്റെ ജോലി മാത്രമല്ല അവർ ശ്രദ്ധിച്ചത്. കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ മുലകളുടെ വലിപ്പം ഉടുപ്പിൽ തെളിഞ്ഞതും ഇരുന്നപ്പോൾ കൊഴുത്ത തുടകളുടെ കാഴ്ചയും മദറിന്റെ പൂറ്റിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണർത്തി. ഈ സിസ്റ്ററിനെ അനുഭവിക്കണം, എത്ര എണ്ണത്തിനെ താൻ കളി പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സിസ്റ്ററിനെ വശീകരിക്കണം എന്ന് മദറിന് തോന്നി. മദറിന്റെ സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്ററിനെ വീഴ്ത്തണം എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു.

ˇ

കതകിന് പിന്നിൽ നിന്ന് ആൻസി സിസ്റ്റർ തുണി മാറുന്നത് മദർ നോക്കികൊണ്ട്* നിന്നു. വസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ ആവേശത്തോടെ മദർ അൻസി സിസ്റ്ററിനെ അനുഭവിച്ച കൊണ്ടിരുന്നു. പാന്റീസ് മാത്രം ഇട്ട്* നിന്ന സിസ്റ്ററുടെ കൊഴുത്ത ചന്തിയും തുടകളും അവരുടെ പൂറ്റിൽ ഒരു നനവ് പടർത്തി.

കൂടുതൽ നേരം അവിടെ നിന്നാൽ കുഴപ്പമായാലോ എന്ന് ഭയന്ന് മദർ പിൻവാങ്ങി.

അല്പം സമയം കഴിഞ്ഞ് മദർ സിസ്റ്ററിനെ തന്റെ മുറിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. പുസ്തകങ്ങളുടെ അലമാരയിൽ നിന്ന് 69 എന്ന നമ്പർ ഉള്ള ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. പുസ്തകം എടുത്ത് പുറംചട്ട വായിച്ചപ്പോൾ ആൻസി സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ഒരു നിമിഷം നിന്നുപോയി. മനഃസാന്നിധ്യം വീണ്ടെടുത്ത് പുസ്തകം മദറിനെ ഏല്പിച്ചു.

മദർ ആൻസി സിസ്റ്ററിനെ ഒന്ന് നോക്കി. ആ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം, “സിസ്റ്ററിന് സ്വവർഗ്ഗ മൈഥുന കേളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ?” എന്നായിരുന്നു. എങ്കിലും സിസ്റ്റർ ഭാവവ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ലാതെ അവിടെ നിന്നു. ഉദ്ദേശിച്ച പ്രയോജനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭയപെടുത്തലും ഭീഷണിയും കൊണ്ടേ കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് മദറിന് അറിയാമായിരുന്നു.

“ഏല്പിച്ച ജോലി പലതും സിസ്റ്റർ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പോലും പകുതി വഴിക്ക് ഇട്ടു പോയി. ആൻസി സിസ്റ്ററിന് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ ?”. മദർ വിചാരണയുടെ ആദ്യഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചു.

ശിക്ഷ മാത്രമല്ല, അച്ചടക്ക നടപടിയും എനിക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും ” മദർ അമ്മ ഓർമിപ്പിച്ചു. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.