മരുഭൂമിയിലെ കുളിർമഴ (ബോസ്സിൻറെ മകൾ)

Posted by

മരുഭൂമിയിലെ കുളിർമഴ

MARUBHOOMIYILE KULIRMAZHA AUTHOR:SANJAY

            എല്ലാ കഥകളും തുടങ്ങുന്നത് ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥ ആണെന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ്.. അത് പോലെ വെറും വാക്ക് പറയുന്നതല്ല.. ഇത് സത്യത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്..ആദ്യമായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്.. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം..

ഞാൻ സഞ്ജയ്..27 വയസ്സ്. സൗദിയിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. സൗദി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാർക്കും തോന്നുന്നതു പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ബോർ സ്ഥലം ആണ്. വിനോദത്തിനോ അടിച്ചു പൊളിക്കാനോ ഒന്നും ഒരു സ്കോപ്പും ഇല്ല… സിനിമ ഇല്ല.. ബാർ ഇല്ല… പിന്നെ ഉള്ളത് പെണ്ണുങ്ങൾ ആണ്… എല്ലാം മൂടി വെച്ച് നടക്കുന്ന ചരക്കുകൾ… പല വിധം… ഫിലിപ്പൈനികൾ, സൗദികൾ,ലെബനീസ്, ഈജിപ്ഷ്യൻസ്, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരികൾ, അങ്ങനെ ലോകത്തു കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ചരക്കുകളുടെയും ഒരു സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്.. 2010 ലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്… എല്ലാവരെയും പോലെ സൗദിയിലെ നിയമങ്ങളെ പേടിച്ചു ഒരു പോക്രിത്തരത്തിനും പോകാതെ ഡീസൻഡ് ആയി ജീവിച്ചു പോകുകയായിരുന്നു അത് വരെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വർഷത്തോളം. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് കരുതി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ എളുപ്പം എന്തും കിട്ടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന വർഷമായിരുന്നു 2012.

ഞാൻ ബാചിലർ ആയതു കൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തു താമസിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *